Etapp 11: Hårsjö-Lärkesholm

En lättsam vandring på småvägar genom norra Skånes djupa skogar och myrar. Upptäck rester efter småbrukarens täppor och godsherrens fiskodling. Eller fiska i renaste fiskevatten.

Foto: Jenny Brandt<br />
                  Foto: Jenny Brandt<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

En lättsam vandring på småvägar genom norra Skånes djupa skogar och myrar. Upptäck rester efter småbrukarens täppor och godsherrens fiskodling. Eller fiska i renaste fiskevatten.

Natur

Större delen av etappen följer du småvägar genom ett landskap rikt på skog, myrar och sjöar. Lägerplatsen Hårsjö omges av tät skog och sjön skymtas inte.
Stigen som leder dig förbi Tidemanstorp kantas av planterad skog och diken. Söder om breder Fäjemyr ut sig och på myren växer flaskstarr, myrlilja och ängsull.

Vid Änglarp har du fri sikt över kullar, platåer och grusfält. Dessa formades vid isälvars mynning när inlandsisen smälte för tusentals år sedan. Avlagringarna här är ovanligt tydliga. Skogs- och bilvägar leder dig till ett av Skånes renaste fiskevatten, Värsjön. Här finns flodkräftor och sällsynta alger och vattenväxter.  Vid sjön kan du se fiskande storlom och fiskgjuse.

Sista sträckan går du in i strövområdet Lärkesholm. I öster vandrar du genom planterad granskog men närmare områdets hjärta och Lärkesholmssjön hittar du fin lövskog. Från lägerplatsen har du utsikt över den värdefulla sjön, rik på fisk, sländor och fåglar.

Kulturhistoria

Längs etappen vandrar du från Hårsjö by, till stor del ägt av Hovdala gods, förbi den torprika utmarken till Lärkesholms gods. Öster om Hårsjö går du förbi resterna efter Kristens kvarn. Här fanns mjölkvarn, såg och kraftverk som drevs av bäcken. Lägg märke till den nu torrlagda kanalen vid berghällen.

Det ålderdomliga torpet Tidemanstorp är typiskt för trakten; uppfört i skiftesverk, omålat och med små fönster. Torpet sköts av en hembygdsförening. Västerut går du förbi flera ruiner där utfattiga torpare levde. Augustas torp hade springor som både höns och igelkottar kunde passera obehindrat. Vid sidan av Augustas hittar du torpets vattenkälla.

Närmare Lärkesholm stöter du på flera torpruiner tillhörande godset och vallar efter en fiskodling. Här fanns ett femtiotal dammar med karpar och en ugn som värmde vattnet. Linné beskrev godsägaren som "ett makalöst snille" år 1749.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus