Etapp 12: Lärkesholm-Bjärabygget

På stigar, småvägar och kilometervis med spångad led genom lövskog och karg mossmark. Viktiga färdvägar från dåtid till nutid passeras. Närheten till civilisationen ger rikt med bekvämligheter.

Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

På stigar, småvägar och kilometervis med spångad led genom lövskog och karg mossmark. Viktiga färdvägar från dåtid till nutid passeras. Närheten till civilisationen ger rikt med bekvämligheter.

Natur

Här vandrar du längs Lärkesholmsjöns strandkant och genom svamprik bokskog. Via en tunnel passeras väg E4 och på breda stigar rundar du Åstorpssjön. Promenaden går genom fuktig lövskog och ädellöv.

Strax äntrar du Hallandsåsen men spana först in bergväggen i utkanten av Åsljunga. Vatten sipprar ständigt över klippan och ovanliga lavar frodas. En stig tar dig uppför branten till utsikten och Åsljungagårdens motionsspår. Efter ett stycke väg förbi gårdar och öppna hagar står du inför ett par kilometer vandring på spång. Mossens växter lever på den nederbörd som faller och tillvaron är karg. Här växer ängsull, vattenklöver och myrlilja. Ibland spelar orre och tjäder.

Kulturhistoria

Godset Lärkesholm har en spännande historik. En av de godsägare som påverkar än idag är Anders von Reiser som levde på 1700-talet. Han testamenterade till skola, bibliotek och nödlidande och är bakgrunden till dagens strövområde.

Söder om sjön finns Skånes största och bäst bevarade fossila odlingslandskap. Vid vattendraget intill finns Vångamöllan, godsets kvarn med kvarndamm.
På väg mot Åsljungasjön passerar du den gamla kungsvägen och strax intill de bedrägliga backarna. Här passade rånarligor på att invänta utmattade resenärer.

I närheten hittar du en milstolpe med inskriptionen ½ M. Dessa stolpar sattes upp då staten ansvarade för resa och logi åt resande. Varannan mil skulle det finnas gästgiveri där människor och hästar kunde rasta och äta.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus