Etapp 12A: Lärkesholm-Grytåsa

Nära tätort men likväl naturskönt genom kuperad skog och ut på öppen landsbygd. Gott om sjöar, forsande vatten och unikt skogsbete. Skyltar utmed leden berättar mer.

Skåneleden passerar genom Grytåsa strövområde.<br />
                  Foto: Johan HammarSkåneleden går genom mycket betesmark, men bli inte rädd -kossorna är snälla.<br />
                  Foto: Jenny BrandtLeden passerar flera vattendrag, glöm inte att stanna upp och njuta!<br />
                  Foto: Jenny BrandtEn ås vid Grytåsa strövområde.<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Nära tätort men likväl naturskönt genom kuperad skog och ut på öppen landsbygd. Gott om sjöar, forsande vatten och unikt skogsbete. Skyltar utmed leden berättar mer.

Natur

På stigar vandrar du längs klara sjöar genom Lärkesholms strövområde. Du följer en åsrygg genom bokskog och på fuktiga platser växer gulplister och gullpudra. Passera under E4, närma dig bebyggelse och rastplats Skåneporten. Därefter följer du Hjelmsjön där du kan både fiska och bada.

På stigar, spång och över broar går du genom en sprickdal längs den slingrande Pinnån. Ibland med vattnet brusande invid dina fötter, bitvis på åsen med utsikt över ån. Genom hage och "regnskog" med en hel del ovanliga växter. Ormbunken safsa, orkidén grönvit nattviol och traktens egen art, åsljungabjörnbär.

En lummig cykelväg tar dig till kullen Lyckstaberg med utsikt, mot centrum och runt medeltidskyrkan och Prästsjön. På småvägar färdas du söderut till strövområdet Grytåsa. Här går du över en spetsig åsrygg med utsikt över den igenväxande Flinkasjö. Strax bortom korsningen finns Möllers skog, ett av Skånes finaste skogsbeten. En krokig stig leder dig vidare över mindre rullstensåsar och vid kanten av Flinkabäcken.

Kulturhistoria

Söder om Lärkesholmssjön finns ett gammalt odlingslandskap som är unikt för Skåne. Här finns hundratals röjningsrösen, långsmala tegar och terrasser.
Vid Pinnåns mynning har man hittat rester efter bosättningar under stenåldern. Marken kring ån har sedan använts till slåtter och bete och hagen du går genom är en rest från den tiden.

Du passerar kvarnar med dammar, nära det gamla järnbruket och Lyckstaberg där borgen Örknaliung lär ha legat, den intogs och brändes år 1316. I utkanten av bostadsområdet Vången hittar du Örkelljunga skansar. Dem lät fältmarskalk Gustaf Otto Stenbock uppföra i väntan på förstärkning år 1657. Strax västerut hittar du rester efter fler försvarsanläggningar.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus