Etapp 14: Koarp-Brammarp

Fjärran från bebyggelse men rikligt med skog, stigar och småvägar. Annorlunda naturmiljöer och växter kantar leden. Håll utkik efter älgar, skalbaggar och spelande fåglar.

Fina färger på Skåneleden <br />
                  Foto: Jenny BrandtHöstvandring på Skåneleden <br />
                  Foto: Jenny BrandtDjurholmens strövområde<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Fjärran från bebyggelse men rikligt med skog, stigar och småvägar. Annorlunda naturmiljöer och växter kantar leden. Håll utkik efter älgar, skalbaggar och spelande fåglar.

Natur

Längs etappen känns civilisationen fjärran. Här kliver du genom storskog och över blötmark, följer skogsvägar och sträckor med spångad led. Är du tyst har du chans att se älg, tjäder och orre.

Nordväst om Koarp kliver du in i Musikedalen som varit svåråtkomlig för människan och lämnats att utvecklas fritt. Här finns gott om trädstammar som förmultnar och är eftertraktade för känsliga lavar, svampar och skalbaggar.

Ett stycke från leden hittar du Djurholmamossen, Åstarpemosse och våtmarken Pennebo med ständigt strilande vattenkällor. Djurholmamossen är unik för Skåne och en del av ett strövområde. Åstarpemosse betraktas som ett av landets mest värdefulla våtmarksområde.

Vid Högalteknall passerar du Hallands högsta topp, 226 meter över havet.
Kring Ekered går du förbi ett spännande landskap. Stora träd med vida kronor och murken ved i deras inre. Hålen som bildas är viktiga för småkryp och fåglar. Lite på avvägar hittar du Ekereds örtrika äng. Kommer du på försommaren gnistrar ängen av blommande smörbollar och Jungfru Marie nycklar.

Kulturhistoria

Kring Ekered är de mänskliga spåren många och tydliga. Från tidig medeltid kan du hitta långsmala tegar med parallella stensträngar. Här finns också präktiga ruiner från de tre gårdar som övergavs på 1940-talet. Runt byn låg inägan med åkrar och ängar, Ekereds naturreservat är en av dessa ängar. Du ser rester efter byns åkrar i granskogen, där högar med röjd sten ligger kvar. Fägator, parallella gärdsgårdar, visar var djuren leddes förbi odlingar till betet på den skogrika utmarken.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus