Etapp 17: Knösen-Torekov

Stigar leder dig genom sagolandskapet Hovs hallar med klippor och språng. Över betade strandängar, klapperstensfält och förbi ovanliga pölar och gravar.

Vacker utsikt över havet vid Hovs Hallar.<br />
                  Foto: Jenny BrandtHovs Hallar<br />
                  Foto: Jenny BrandtFoto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Stigar leder dig genom sagolandskapet Hovs hallar med klippor och språng. Över betade strandängar, klapperstensfält och förbi ovanliga pölar och gravar.

Natur

På små stigar vandrar du genom skog och över strandängar, med vindpinade buskar och stenar i överflöd. Vid Hovs hallar möter Hallandsåsen havet. Här finns rödaktig gnejs med amfibolit inlagrad, den tillkom när magma trängde upp. Sedan har berget formats av vattnet och du passerar raukar och grottor.

Väster om Hovs hallar breder strandängarna ut sig. De har betats under mycket lång tid och en speciell flora och fauna har vuxit fram.
Ibland passerar du över klapperstensfält med tydliga vallar från ett tidigare hav, Littorinahavet.

Vid Sänkudde går du förbi Ilasjön. Vid pölen finns spännande växter som insektsfångande tätört och vårkvällar kan du höra strandpaddans drillande sång. Norr om golfbanan finns en av Bjäres mest intressanta växtplatser. Här finns sällsynta gräs och blommor, bland annat rödblommig nordnäckros.

Kulturhistoria

Från höjden vid hallarna kan du spana ner på det klapperstensfyllda Smygeslätt där spår efter stolpar berättar om en äldre fiskebosättning. Väster om restaurangen går du förbi stenblock med skålgropar.

Det var vanligt att fartyg strandade utmed kusten. Byborna tog bort alla bultar och lät havet fördela resterna, därefter hölls vrakauktion på stranden. Efterhand bildades ett vrakbolag vid Segeltorpsstranden. De tog hand om skeppsvrak, bogserade dem hit och auktionerade ut delarna. Här fanns också nytillverkning. Mellan 1829 och 1848 byggdes det fartyg söder om Sänkudde. I vattnet syns flyttblocken Stora och Lilla Ringasten där båtarna förtöjdes.

Strandängarna kallades strandmalar och var byarnas allmänningar. Här gick ungdjur, får och gäss på bete. Byborna fick fritt hämta tång och forsla hem som gödning till de magra jordarna. Stigen vrider strax in mellan Gröthögarna, åtta gravrösen på rad. Denna gruppering är mycket ovanlig i Skåne.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus