Etapp 19: Vejbystrand-Hålehall

På mindre vägar över Bjärehalvöns slättland och längs en stig uppför åsens brant. Besök utställning om en tunnel eller en ståtlig linbastu. Se flockande fåglar och rik bokskog.

Foto: Johan HammarUtsiktsbild över Hålehall<br />
                  Foto: Jenny Brandt
Visa fler bilder
Karta >

På mindre vägar över Bjärehalvöns slättland och längs en stig uppför åsens brant. Besök utställning om en tunnel eller en ståtlig linbastu. Se flockande fåglar och rik bokskog.

Natur

Här vandrar du via Vejbystrand, ett hotspot för fågelspan. Spana vid stranden och ut över öarna Inre och Yttre Grytskär. Här finns mängder med sjöfåglar och rastande vadare. Vintertid kan du se storskarv, skärsnäppa och ovanliga lärkor.

På mindre vägar passerar du det flacka slättlandet med vyer. Närmare Förslöv blir vandringen mer naturlig och du följer stigar genom en betad skog. Strax norr om påbörjar du bestigningen av Hallandsåsens sydsluttning. En bred stig snirklar uppför den bokskogsklädda branten. Etappmålet Hålehall är ett välbesökt strövområde. Här finns värdefull hedbokskog, bäckraviner och lundväxter som lundvårlök och trolldruva.

Kulturhistoria

Vejbystrand är fiskeläget som blev bad- och kurort och år 1903 fick landets första kustsanatorium. Du kan skymta sanatoriebyggnader innanför buskage och få veta mer i ortens museum

Nordväst om Förslöv finns en utställning där du kan gräva ner dig i historien kring tunneln genom Hallandsåsen.

I den betade skogen vid Flickebäck ser du högar med odlingsrösen och mindre jordvallar. Dessa skapades när marken brukades som åker. Här kan du avvika från leden och besöka Förslövs restaurerade linbastua och brytestuga. Här torkades och bröts lin för att så småningom bli till linnetyg.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus