Etapp 20: Hålehall-Örlid

Skogsvägar och en fruktad kungsväg leder upp till åsens topp. Skog och betesmarker breder ut sig så långt ögat når. Här i gränslandet lever historierna om befrielse och förlust.

Foto: Jenny Brandt<br />
                  Foto: Jenny Brandt<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Skogsvägar och en fruktad kungsväg leder upp till åsens topp. Skog och betesmarker breder ut sig så långt ögat når. Här i gränslandet lever historierna om befrielse och förlust.

Natur

Längs etappen följer du stigar och vägar på Hallandsåsens sydsluttning och topp. Genom rekreationsområdet Hålehall med bäckraviner och rejäla blötpartier innan planterad granskog delvis tar över. Vid Hulrugered passerar du hagar och en betad enefälad. Fälader som denna formades där djuren betade hårt och marken utarmats. På kala fläckar grodde enfrön och djuren tuktade sedan enarna så att de inte tog överhanden.

Kulturhistoria

Längs stigen genom området Hålehall stöter du på flera välbevarade lämningar efter torp. Några av dem har skyltar med information. En stor del av etappen följer du Kungsvägen, den gamla riksvägen över åsen. Vägsträckan kallas Postridarens väg och vid Simontorp går du förbi Postrånarstenen. Här blev postridaren åt Norske post rånmördad.

Ett stycke norrut passerar du över Käglebäcken, riksgränsen Danmark-Sverige mellan 1645-58. Det berättas att drottning Kristina hoppade över bäcken och utropade "Äntligen är jag fri och utom Sverige, dit jag hoppas aldrig återkomma". Året var 1654 och Kristina hade just abdikerat.

Traktens gårdar, all skog och gärdesgårdar inom bösshålls avstånd jämnades med marken på 1670-talet. Den svenske kungen ville få bukt med det snapphanekompani som intagit åsens topp och ställde till oreda.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus