Etapp 21: Ängelsbäcksstrand-Båstad

Här vandrar du tvärs över Bjärehalvön. Över den skogklädda åsen och de öppna sluttningarna med vyer. Grevies sköna backar, forsande vattenfall och en plats för de orkeslösa.

Foto: Jenny Brandt<br />
                  Foto: Jenny Brandt<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Här vandrar du tvärs över Bjärehalvön. Över den skogklädda åsen och de öppna sluttningarna med vyer. Grevies sköna backar, forsande vattenfall och en plats för de orkeslösa.

Natur

Från kust till kust vandrar du över Bjäres krokiga vägar och Grevie backars stigsystem. Från den flacka kusten och uppför åsens kuperade terräng. Hallandsåsen är en 80 miljoner år gammal horst av urberg. På åsens sluttning vandrar du över Grevie backar, rullstensåsar som avsattes för 14 000 år sedan. Backarna är betade och du får klättra över flera övergångar. Här finns gott om backsippor och fjärilar.

Under stigningen uppför ersätts den öppna vyn alltmer mot lövskog och vid Axelstorp har du en artrik lövskog med bäckravin vid din sida. Den sluttar brant ner mot Sinarpsdalen och vattnet kastar sig utför flera fall. En slingrande väg tar dig vidare nedför åsens nordsluttning. I dalens botten finns Lyabäcken och ännu mer intressant lövskog. På motsatt sida järnvägen finns en klassisk lokal för botanister. Här växer vårlök, svalört, häckvicker och skogsbingel.

Kulturhistoria

Grevie backar har använts som betesmark åt byarnas tamdjur under lång tid. Söder om dig finns en trattformad fägata som ledde djuren ut till betet. Tittar du noga ser du också rester efter åkertegar och gravar från brons- och järnåldern.

Vid Lyngebjärsknall går du förbi ett schakt som togs upp i samband med bygget av järnvägstunneln genom Hallandsåsen. På motsatt sida av vägen hittar du en rest av Axelstorps utmark, en ljunghed med hagtorn och vackra gärdsgårdar. Öster om Axelstorp stupar berget brant och vid din sida finns den klassiska ättestupan. Där gamla och orkeslösa lär ha mött sitt öde.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus