Etapp 5: Brotorpet-Vesslarp

Här går du på stigar mellan flikiga sjöar, genom flerhundraårig trollskog och gamla kulturlandskap. Detta är Harry Martinssons barndomsland.

Blicka ut över sjön Immeln.<br />
                  Foto: Jenny BrandtNyteboda barrskog.<br />
                  Foto: Jenny BrandtVandra utmed Immeln.<br />
                  Foto: Jenny BrandtSmaka, lyssna och känn. Naturen är en enda stor äventyrsbana.<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Här går du på stigar mellan flikiga sjöar, genom flerhundraårig trollskog och gamla kulturlandskap. Detta är Harry Martinssons barndomsland.

Natur

På stigar vandrar du genom flera områden med artrik bokskog och genom planterad granskog. Här finns gott om sjöar och somliga ingår i fiskeparadiset Harasjömåla.

Vid Nyteboda öppnar sig landskapet men sluter sig strax igen.
Västerut kliver du in i Nytebodaskogen, en naturlig barrskog med flera hundra år på nacken. Här växer mossa i tjocka mattor och du kan hitta blommor som linnea och knärot. Kommer du sent på dygnet kan du träffa på pärluggla och sparvuggla.

Kulturhistoria

Kulturlandskapet med små odlingslotter och ensamgårdar är typiskt för området. Både Nyteboda och Strönhult bjuder på autentiska upplevelser av den tid som varit. Framför allt Strönhult där de välbevarade byggnaderna visar att byn var välbärgad under 1800-talet.

Här invid Nytebodaviken växte författaren Harry Martinsson upp. Vid hans barndomshem Snappetorp hittar du en minnessten och i Rävatorpet, utmed leden, bodde familjens piga. Då Harry var sex år blev han utackorderad till fosterhem. I boken "Nässlorna blomma" skildrar han livet i bygden och stenbrotten. År 1974 fick han nobelpris i litteratur.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus