Etapp 6: Vesslarp-Glimåkra

Längs etappen går du genom storskog, stormad skog och förbi mossmarker. Emellanåt bryts skogens dunkel mot betade backar där ljuset flödar. Broar och gärdsgårdar av staplad sten förekommer rikligt.

Vandra i skogen mellan Vesslarp och Störnhult.<br />
                  Foto: Jenny BrandtEtappen leder dig fram i ett pittoreskt landskap.<br />
                  Foto: Jenny BrandtLäs våra tips på utrustning innan du ger dig ut på premiärvandringen.<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Längs etappen går du genom storskog, stormad skog och förbi mossmarker. Emellanåt bryts skogens dunkel mot betade backar där ljuset flödar. Broar och gärdsgårdar av staplad sten förekommer rikligt.

Natur

Den östra halvan av etappen går du på stigar och skogsvägar genom granskog, förbi mossar och blöta lövskogar. Vid Simontorp byter vandringen karaktär och ju närmare Glimåkra du kommer desto mer öppnar sig landskapet i ljusa och steniga hagar.

Vid Tockarp finns flera stora flyttblock som inlandsisen flyttat hit. Vid byns korsning går du förbi Blotastenen, en gång offeraltare. Sista sträckan till lägerplatsen går på motionsspår genom skog, förbi ett friluftsbad och på en brant stig upp på Trollabackarna.

Kulturhistoria

Utmed etappen passerar du flera välbevarade tjärdalar. Här omvandlades tallstubbar sakta till tjära. Valvbroar, stengärdsgårdar, fägator och linbastuar finns också i ledens närhet och vittnar om tidigare generationers liv i dessa steniga bygder.

Nordväst om Vesslarpssjön finns ruinerna efter Spjutstorpet. Här föddes Ivar Bengtsson och hans tankar till det som skulle bli BRIO.

Vid Simontorpsån hittar du ett sågverk som fortfarande är i brukbart skick. Från början drevs det med ett stort vattenhjul, men turbin installerades tidigt. Med en knapp i kvarnen och en ledning till bostaden blev kvarnägaren först i byn med elektriskt ljus.

Någon kilometer väster om Simontorp äntrar Skåneleden den gamla riksvägen mellan Danmark och Sverige, Ryavägen.  Under fredstid kom man till fots eller med foror lastade med varor.  Senare drog 1600-talets krigshärar fram.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus