6A: Breanäsleden

Här vandrar du på stigar genom mossig skog där sten och brytning står i centrum. Du möter vatten i överflöd och kulturhistoriska pärlor som Sporrakulla gård och Rodatorpet. I söder kliver du in i strövområdena Breanäs och Kullaskogen.

Fikapaus intill vattenbrynet i Breanäs.<br />
                  Foto: Jenny BrandtBreanäs strövområde<br />
                  Foto: Johan HammarStanna till för ett besök på Sporrakulla hembygdsgård.<br />
                  Foto: Jenny Brandt
Visa fler bilder
Karta >

Här vandrar du på stigar genom mossig skog där sten och brytning står i centrum. Du möter vatten i överflöd och kulturhistoriska pärlor som Sporrakulla gård och Rodatorpet. I söder kliver du in i strövområdena Breanäs och Kullaskogen.

Natur

Vandra på järnvägbanken längs ån till Stora Björkeröd och vidare utmed kanten av ett vattenfyllt stenbrott. En slingrig stig leder till Högsma och i byn växer Högsmaeken. Den har blad som liknar lagerblad, ollon som aldrig gror och är fridlyst.

Längs blöta stigar och spänger vandrar du förbi mossmark och fuktskogar, somliga sänkta sjöar. På småvägar och stigar leds du vidare genom granskog. Några extrasteg till Sporrakulla gård rekommenderas varmt. Marken kring gården sköts på gammalt vis. Askarna hamlas, gräset slås med lie och torkas på hässjor. I trädens inre bildas mulm, ett brunt pulver, begärligt för ovanliga insekter och på den knotiga barken växer lavar som almlav och blek kraterlav.

Östra delen av etappen går du genom omväxlande skog och på gångavstånd hittar du flera fiskesjöar. Sista sträckan till etappmålet Breanäs följer du en asfaltsväg och i skogen intill finns en trädstig med ovanliga barrträd. Sjön Immeln och Breanäs besöks av badare, kanotister, storlom och fiskgjuse.

Kulturhistoria

Grydå kanal är en spektakulär byggnation. Med kanalen sänkte man vattennivån i flera sjöar och som skydd åt kanalen byggdes en 36 meter lång tunnel. De sänkta sjöarna gav odlingsmark.

En längre sträcka vandrar du på Grisabanan, en gång en smalspårig järnväg mellan brottet Stora Björkeröd till Lönsboda. Ångloket visslade som en gris och döptes till Hägghultsgrisen. Hyperitdiabasen, även kallad svart granit, började brytas på 1870-talet.

Kliv ner till Simontorpsån och ta ett dopp vid baptistiska väckelserörelsens gamla dopplats.

Sporrakulla gård är områdets verkliga klenod, omålad och inramad av ålderdomlig miljö. Scener ur olika filmer om snapphanar har spelats in här. Några kilometer nordost om gården finns ännu en sevärdhet, Rodatorpet.

Längs etappen finns mängder med rester efter tidigare generationers liv, skyltar berättar mer.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus