Etapp 7: Glimåkra-Osby

Längs småvägar och enstaka stigar går du genom idyllisk landsbygd och skog. Skyltar berättar om torparliv och vattnets kraft. I väster passerar du en helig å med åldriga industrier. Stanna upp vid Sissas stuga och Hönjarums skans.

Vandra på mysiga landsvägar.<br />
                  Foto: Jenny BrandtVandra mellan Trollabackarna och Klinten.<br />
                  Foto: Jenny BrandtLeden är markerad med orange.<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Längs småvägar och enstaka stigar går du genom idyllisk landsbygd och skog. Skyltar berättar om torparliv och vattnets kraft. I väster passerar du en helig å med åldriga industrier. Stanna upp vid Sissas stuga och Hönjarums skans.

Natur

En stig leder dig genom Trollabackarnas skog och längs småvägar passerar du den småbrutna landsbygden i väster. Vid Rumperöd går du rakt in i historien. Den gamla torpmiljön har också ovanligt höga naturvärden. I hagarna växer brudborste, brudbröd och stenmåra och på gamla träd finns sällsynta mossor, lavar och svampar.

Efter ett stycke backig skog öppnar sig landskapet åter och små hagar och åkerlappar kantar leden. Väster om Snöarp viker du av in i en kuperad granskog. Håll utkik efter den öppna kullen med Sissas stuga och vattenkälla.
Strax stöter du på Helge å, på väg från Småland till den skånska ostkusten. Utmed ån stöter du på den meterhöga ormbunken safsa och flera nyckelbiotoper.

Sista sträckan passerar du stugor och camping, lägerplatsen med vindskydd hittar du på sluttningen vid Osbysjön. Sjön är en bra plats för fåglar att rasta i och utsiktstornet på Näset en trevlig plats att skåda dem från.

Kulturhistoria

Utmed etappen finns ett par välbevarade ryggåsstugor att besöka; Måns backstuga vid Trollabackarna och Sissas stuga väster om Snöarp.

Helge å har varit pulsåder för människor under lång tid. Ån har använts för transporter, tvätt och vattnets kraft har utnyttjats av industrier. I närheten av Genastorp hittar du både autentisk industrimiljö och ruiner. Vid Göta bruk fanns tidigare kvarn, pappersbruk och från 1800-talets slut bruket som tillverkade knivar och yxor. I byns mitt passerar du förbi byggnadsminnen, en gång Strömsborgs Färgeri- och Ullspinneri. Idag finns här museum.

Mellan dessa industriminnen går du strax intill resterna efter en kiselgurfabrik. Den var i drift från 1800-talets andra hälft. Kiselgur är skal från kiselalger, som renas, krossas och blandas till dynamit. Norr om ån finns en sevärd kulle, försvarsanläggningen Hönjarums skans. Den anlades under 1670-talet.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus