Etapp 8: Osby-Verum

Här går du genom tätort och förbi järnväg, över mossmark och in i kuperad skog. Du passerar en helig å, Kristusstenen och Verums kyrka.

Vandra utmed landsväg i Verum.<br />
                  Foto: Jenny BrandtLeden passerar Verums kyrka.<br />
                  Foto: Jenny BrandtKom nära Skånes flora och fauna på Skåneleden, Klockljung.<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Här går du genom tätort och förbi järnväg, över mossmark och in i kuperad skog. Du passerar en helig å, Kristusstenen och Verums kyrka.

Natur

På en vägbank går du över Gullarps mosse med knotiga björkar, tuvull och hjortron. Grusvägar leder dig förbi backiga beteshagar, en å och stora flyttblock. Västerut tar skogen vid och du följer krokiga stigar. Asfaltvägen tar dig över Helge å och framför dig ligger Hörlinge ängar. De har brukats med slåtter och bete under lång tid och är rika på både växter och fåglar. Här finns plattform, utemuseum och den sommaröppna vandringsturen Vieåleden.

Vid Horsaskog finns insprängda hagar och ju närmare Verum du kommer desto mer öppet blir landskapet. Vid byn har du utsikt över Vieån och dalgången. Ån är smal och naturligt krokig med värdefulla strandängar och trädridåer som ger skugga. Vid Mölleröd finns forsar och fall där vattnet syresätts. Både fiskar och musslor trivs i ån och den lilla fågeln forsärla häckar här. Kring ån finns också en ovanligt spännande flora.

Kulturhistoria

På Gullarps mosse syns torvgravar och vägbankar efter brytningen av bränntorv under 1940-talet. Flera av områdets flyttblock har använts som gränsmarkeringar och du kan se gärdsgårdar som löper över dem. Några har fått namn, som Kristusstenen. Här dog vikingahövdingen Ilje då en blixt träffade honom och klöv stenen. Titta in i klyftan, stenen är formad som en korsfäst kristusgestalt.

Öster om Helge å finns rester efter en skans, en försvarsanläggning troligen uppförd under skånska kriget 1675-79. Trakten är rik på tjärdalar och vid Hästberga kraftstation finns tydliga exempel. Här brändes tallstubbar och tjäran rann ner till dalens botten. Bränningen tog flera dagar och krävde ständig vakt.

Kyrkan på backen i Verum är från 1200-talet och i gästlistan hittar du allt från snapphanar till Linné.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus