Skåneleden 2: Nord till sydleden

Nord till sydleden går från Hårsjö (strax väster om Vittsjö) i norr till Trelleborg i söder. Längs leden får du uppleva de djupa Göingeskogarna i norra Skåne och unik slottsmiljö kring Hovdala. Längre söderut finner du stadsnära vandringsupplevelser i öppna savannmiljöer och vackra godslandskap.

Fulltofta bjuder in till många vandringsupplevelser för stora som små.<br />
                  Foto: Johan HammarFulltofta Naturcentrum.<br />
                  Foto: Johan HammarEkar i Fulltofta<br />
                  Foto: Johan HammarTa en paus i Fulltoftas eget Café.<br />
                  Foto: Jenny BrandtFulltofta Naturcentrum<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Nord till sydleden går från Hårsjö (strax väster om Vittsjö) i norr till Trelleborg i söder. Längs leden får du uppleva de djupa Göingeskogarna i norra Skåne och unik slottsmiljö kring Hovdala. Längre söderut finner du stadsnära vandringsupplevelser i öppna savannmiljöer och vackra godslandskap.

Bra angöringspunkter för dig som inte vill gå hela delleden på en gång är: Vittsjö, Hässleholm, Frostavallen, Hörby, Knivsåsen, Genarp, Malmö Bulltofta och Trelleborg. Hållplatser i närheten av rekommenderade angöringspunkter är synliga i kartläget under aktuell etapp. Här kan du också söka förbindelser från valfri startpunkt.

Etapper

Sortera efter

1 Hårsjö-Olastorp

1 Hårsjö-Olastorp , 4 km

På skogsvägar och krokiga stigar passerar du gamla snapphanemarker. Här finns knappt några hus i sikte, men...
1 Hårsjö-Olastorp

2 Olastorp-Vedema

2 Olastorp-Vedema , 13 km

Här följer du stigar och grusvägar genom göingeskog. En hög spång tar dig med ut i en skånsk ”regnskog” och...
2 Olastorp-Vedema

3 Vedema-Hässleholmsgården

3 Vedema-Hässleholmsgården , 17 km

Vandra backe upp och backe ner genom ett förtrollande strövområde. Ta dig upp på utsiktsplatser och...
3 Vedema-Hässleholmsgården

3A Finjasjöleden

3A Finjasjöleden , 26 km

På denna rundled går du på stigar, småvägar och sevärd spångad led. Här härskar frodig skog med fladdermöss...
3A Finjasjöleden

4 Hässleholmsgården-Rännarehusen

4 Hässleholmsgården-Rännarehusen , 8 km

Etappen börjar på asfalt och över grusade gångar med sikt över anlagda dammar med fåglar och blomster. Du...
4 Hässleholmsgården-Rännarehusen

5 Rännarehusen-Lillsjödal

5 Rännarehusen-Lillsjödal , 15 km

Vandra på grusvägar genom skog, förbi betade hagar och idylliska byar. Stigen går på en ås med artrik brant...
5 Rännarehusen-Lillsjödal

6 Lillsjödal-Maglebjär

6 Lillsjödal-Maglebjär , 21 km

Här får du uppleva mycket skog och badsjöar i båda ändar. Håll utkik efter jätteträd och Ängskrona samt ett...
6 Lillsjödal-Maglebjär

7 Maglebjär-Onsvalakällan

7 Maglebjär-Onsvalakällan , 11 km

På stigar och småvägar vandrar du nära bebyggelse, förbi planterade skogar och vackra betesmarker. Ruiner...
7 Maglebjär-Onsvalakällan

8 Onsvalakällan-Bjeveröd

8 Onsvalakällan-Bjeveröd , 5 km

Här följer du skogsvägar genom bokskog och ett större område med planterad gran. Hitta källan med magisk...
8 Onsvalakällan-Bjeveröd

9 Bjeveröd-Hörby Ringsjöstrand

9 Bjeveröd-Hörby Ringsjöstrand , 17 km

Här går du på stigar genom skogrikt strövområde och passerar Fulltofta Naturcentrum med interaktiv...
9 Bjeveröd-Hörby Ringsjöstrand

9A Åkes rundled

9A Åkes rundled , 10 km

Etappen går på mjuka stigar och små vägar i Fulltofta strövområde. Här vandrar du förbi hagar, över bäckar...
9A Åkes rundled

10 Hörby Ringsjöstrand-Rövarekulan

10 Hörby Ringsjöstrand-Rövarekulan , 13 km

På cykelväg och stigar går du längs Skånes näst största sjö, i kanten på Pinedalens behag och förbi...
10 Hörby Ringsjöstrand-Rövarekulan

11 Rövarekulan-Höghult

11 Rövarekulan-Höghult , 9 km

Etappen följer mestadels bil- och markvägar genom ett öppet odlingslandskap. I norr gör leden en...
11 Rövarekulan-Höghult

12 Höghult-Krankesjön

12 Höghult-Krankesjön , 11 km

På mindre vägar, en nedlagd banvall och ett stycke stig passerar du små skogsmiljöer och den öppna åker-...
12 Höghult-Krankesjön

13 Krankesjön-Väderkullen

13 Krankesjön-Väderkullen , 14 km

På en gammal banvall passerar du det flacka Revingefältet. Söderut bestigs ett system av rullstensåsar....
13 Krankesjön-Väderkullen

13A Skrylleslingan

13A Skrylleslingan , 15 km

Leden följer stigar genom det flitigt använda rekreationsområdet Skrylle med motionsgård, naturum och...
13A Skrylleslingan

14 Väderkullen-Häckeberga (Allmänningen)

14 Väderkullen-Häckeberga (Allmänningen) , 8 km

Färden går längs vältrampade stigar över Romeleåsens branta terräng. Åsen är ett populärt utflyktsmål med...
14 Väderkullen-Häckeberga (Allmänningen)

15 Häckeberga (Allmänningen)-Sturup (Glamberga)

15 Häckeberga (Allmänningen)-Sturup (Glamberga) , 11 km

På fina stigar vandrar du genom ett naturskönt område. Historiska färdvägar, spännande växter, en unik...
15 Häckeberga (Allmänningen)-Sturup (Glamberga)

15A Sturup (Glamberga)-Dörröd (Bilarp)

15A Sturup (Glamberga)-Dörröd (Bilarp) , 14 km

Här färdas du längs små skogsvägar genom ett bokskogsklätt kuperat landskap. Området lämpar sig väl för...
15A Sturup (Glamberga)-Dörröd (Bilarp)

16 Sturup (Glamberga)-Eksholmssjön

16 Sturup (Glamberga)-Eksholmssjön , 7 km

Leden följer småvägar genom det öppna och kuperade området väster om Romeleåsen. Platsen för lägerplatsen...
16 Sturup (Glamberga)-Eksholmssjön

17 Eksholmssjön-Torup

17 Eksholmssjön-Torup , 9 km

Längs etappen vandrar du mestadels på trivsamma småvägar. I väster färdas du över en golfbana och in på...
17 Eksholmssjön-Torup

18 Torup-Malmö Bulltofta

18 Torup-Malmö Bulltofta , 14 km

Här vandrar du till stor del på cykelvägen Utflyktstigen och passerar genom ett öppet jordbrukslandskap....
18 Torup-Malmö Bulltofta

19 Dörröd (Bilarp)-Simontorp

19 Dörröd (Bilarp)-Simontorp , 12 km

På mindre vägar färdas du över Romeleåsens kala flint, med utsikt över Vombsänkan. Du vandrar förbi åkrar,...
19 Dörröd (Bilarp)-Simontorp

20 Simontorp-Snogeholm

20 Simontorp-Snogeholm , 12 km

Utmed småvägar kliver du in i ett rofyllt sjölandskap. Passera Sövdes ädellövskogar och välbevarade...
20 Simontorp-Snogeholm

21 Torup-Trelleborg

21 Torup-Trelleborg , 29 km

Längs småvägar passerar du Söderslätts böljande åkerlandskap. Här varvas offerkällor och småpölar med...
21 Torup-Trelleborg