Etapp 1: Hårsjö-Olastorp

På skogsvägar och krokiga stigar passerar du gamla snapphanemarker. Här finns knappt några hus i sikte, men berättelserna duggar tätt och ruiner gömmer i växtligheten.

Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

På skogsvägar och krokiga stigar passerar du gamla snapphanemarker. Här finns knappt några hus i sikte, men berättelserna duggar tätt och ruiner gömmer i växtligheten.

Natur

Denna korta etapp går genom kuperad skog, mestadels planterad granskog. Här och var finns små bäckar och blöt mark som ger vandringen lite mer vild karaktär. Närmare Olastorp finns betad lövskog och några öppna gläntor.

Lägerplatsen Olastorp har drömläge. Den ligger på en ljus bokskogsklädd backe och strax nedanför flyter en stillsam bäck. Intill finns betesmark och ett par uppspringande vattenkällor.

Kulturhistoria

Hårsjö omges av mossmark, men genom byn löper rullstensåsen Jären. På ryggens topp färdades man förr torrskodd längs landsvägen. Platsen var passande för överfall och det sägs att en snapphaneliga hade sitt tillhåll här under 1600-talet.

Delar av Hårsjö by och Olastorp ägdes av Hovdala fideikommiss. Gårdarna levererade timmer till byggnation av slottet och i skogen jagade herrskapet Ehrenborg med gäster.

Längs etappen passerar du flera ruiner. De flesta var en gång torp med tillhörande välvda jordkällare och linbastuar. Andra är större komplex efter vattendrivna kvarnar och ångsåg, som Pettsa mölla vid lägerplatsen Olastorp. Den diskreta ruinen efter Jordstugan är inte mer än en grund håla i backen. Stugan var delvis nergrävd, endast södersidan var ovan jord. Jordstugor var fattigmansbostäder och vanliga under 1800-talet.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus