Etapp 10: Hörby Ringsjöstrand-Rövarekulan

På cykelväg och stigar går du längs Skånes näst största sjö, i kanten på Pinedalens behag och förbi vägmetropolen Rolsberga. Håll utkik efter Kungskälla och hägn med exotiska djur. Slå läger i oasen Rövarekulan.

Skåneleden passerar flera bäckar och vattendrag.<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

På cykelväg och stigar går du längs Skånes näst största sjö, i kanten på Pinedalens behag och förbi vägmetropolen Rolsberga. Håll utkik efter Kungskälla och hägn med exotiska djur. Slå läger i oasen Rövarekulan.

Natur

Här vandrar du längs kanten mellan strandskog och åkermark, med vyer över Ringsjön. Vidare går färden förbi Pinans böljande dal med lite ädellövskog och betade hagar.

Passera förbi E 22:an och nå fram till den frodiga och artrika dalgången Rövarkulan. I den smala skåran finns 400 miljoner år gammal skiffer. Lägerplatsen Rövarekulan i den glesa bokbacken är trevlig i sig men att följa stigarna ner i ravinen, längs bäckar och å, är en förstklassig naturupplevelse. I synnerhet om våren.

Kulturhistoria

Trakten kring Ringsjön är bebodd sedan stenåldern och gårds-/bynamnet Bo är ett av våra allra äldsta. Sjön skapades av Jätten Finn, sägs det, och vid Finnhult invid Skåneleden satte han sig att vila.

Längs Ringsjön följer du en övergiven banvall och vid Fogdarps gamla station står pumphuset som ökade trycket hos ångtågen. Groparna i marken vid Lunnarna är övergivna lertag till tegelbruket.

När du passerar Pinedalen stöter du på en enkel minnessten. Den visar var man återfann en ovanligt välhållen bronsålderskatt. Pinedalen hade annars ett oförtjänt dåligt rykte. Under 1400-talet inrättades tingsplatsen Birke ting, Kungsvägen kom att passera genom och ekipagen blev allt emellanåt rånade. Långt senare fick fattiga ha sina djur på bete i den svårtillgängliga dalen.

Nära Gudmuntorp kan du besöka Kungskällan. Källan fick sitt namn i början av 18-talet efter ett besök av Karl XIV Johan. Även den kände författaren Esaias Tegnér besökte källan. 

I Rövarkulans botten går du över en imponerande bro, anlagd av en greve för att pryda dalen.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus