Etapp 13A: Skrylleslingan

Leden följer stigar genom det flitigt använda rekreationsområdet Skrylle med motionsgård, naturum och restaurang. Rundleden går över böljande rullstensåsar, täckta av skog och fäladsmark. Här finns vågformad sandsten, fårade färdvägar, muterade bokar och fantasifulla lägerplatser.

Naturrum Skrylle<br />
                  Foto: Naturrum SkrylleVresbokar<br />
                  Foto: Kenneth JoelssonUtsikt mot Revingehed<br />
                  Foto: Kenneth Joelsson
Visa fler bilder
Karta >

Leden följer stigar genom det flitigt använda rekreationsområdet Skrylle med motionsgård, naturum och restaurang. Rundleden går över böljande rullstensåsar, täckta av skog och fäladsmark. Här finns vågformad sandsten, fårade färdvägar, muterade bokar och fantasifulla lägerplatser.

Natur

Här vandrar du på stigar och motionsspår genom bokskogar, fäladsmarker och över rullstensåsar. Många av platserna är skyddade som naturreservat.
När du vandrar över Skrylles fälader kan du njuta av den stora utsikten, och de små örterna. Silvergrå backsippor om våren och senare slåttergubbe och hedblomster. I fuktigare områden finner du kattfot, jungfrulin och flera orkidéarter.

Både Prästaskogen och Gryteskog är natursköna upplevelser. I den sistnämnda finns Trollskogen där kompakta och vridna träd kommer som krypande upp ur underjorden och förgrenar sig med märkligt snodda och hängande grenar. De egendomliga träden är vresbok, en mutant av vanlig bok. Strax intill leden finns Bergqvists stenbrott med vågmärken från ett tidigare hav, för 570 miljoner år sedan.

Kulturhistoria

"Skrölleskogen" vid det som idag är Skrylle var en stor skog med bok och ek fram till 1600-talet. Behovet av ved, virke och bete åt djuren gjorde att området skövlades och 1799 fanns endast bete med ljung och enstaka planteringshagar. Rester av den ursprungliga skogen passerar du i Prästa- och Gryteskog.

Bokskogen vid Knivsåsen har sitt ursprung som planterhage. Sådana inhägnade områden anlades i området under slutet av 1600-talet, för att säkra skogens återväxt. Väster om Knivsåsen finns djupa fåror i betesmarken, hålvägar. Detta nät av gamla vägar har skapats av fötter, klövar, hovar och vagnhjul.

Dalby kyrka som ligger ett bra stycke från Skåneleden är den äldsta bevarade stenkyrkan i Norden, uppförd på 1060-talet. Torna-Hällestad ståtar med en 1100-talskyrka där muren innehåller runstenar från vikingatid.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus