Etapp 14: Väderkullen-Häckeberga (Allmänningen)

Färden går längs vältrampade stigar över Romeleåsens branta terräng. Åsen är ett populärt utflyktsmål med alternativa vandringsvägar. Det är en intressant geologisk formation, invävd i sägner och mystik, med rester efter tidigare markanvändning ristat i landskapet. Gör en tidsresa i tanken med ett besök i det ålderdomliga Kullatorpet.

Björnstorps skogar<br />
                  Foto: Kenneth JoelssonNära Romeleklint<br />
                  Foto: Kenneth Joelsson
Visa fler bilder
Karta >

Färden går längs vältrampade stigar över Romeleåsens branta terräng. Åsen är ett populärt utflyktsmål med alternativa vandringsvägar. Det är en intressant geologisk formation, invävd i sägner och mystik, med rester efter tidigare markanvändning ristat i landskapet. Gör en tidsresa i tanken med ett besök i det ålderdomliga Kullatorpet.

Natur

Här vandrar du längs stigar på Romeleåsen, en horst som reste sig för 150 miljoner år sedan. Samtidigt sjönk Skånes sydvästra hörn kraftigt och höjdskillnaden emellan är drygt 2000 meter. Utmed sträckan hittar du Romeleklint, åsens nästhögsta punkt, och Järnhatten där berget går i dagen.

Romeleåsens rygg är skogklädd med enstaka gläntor, trädsorter som bok och gran dominerar. Du passerar ett parti med knotiga bokar och spretiga hasselbuskar, som är en nyckelbiotop. Här finns gamla och döda stammar bebodda av en mångfald av lavar, mossor och insekter. Skogsområdet är en rest av den gamla utmarksskogen.

Vid Allmänningen finns en vidsträckt betad fälad där gulmåra, fältmalört och timjan är vanliga.

Kulturhistoria

Det skånska skogslandskapet har förändrats från det skogklädda 1500-talet, vidare genom det trädlösa 1700- och 1800-talet. Romeleåsen är ett tydligt exempel på en vidsträckt bokskog, som blev en flitigt använd utmark och förvandlades till en karg hed med ljung och en. Återplantering påbörjades på 1880-talet. Runt Häckeberga finns flera fäladsmarker som restaurerats och bevaras. Här kan du se hur åsen såg ut för hundratalet år sedan.

Rester efter torp och gårdar hittar du lite varstans, alla en gång tillhörande Häckeberga gods. Vid 1800-talets mitt fanns det uppemot 150 arrendegårdar och torp i området. Idag återstår ett femtiotal. Lägerplatsen Allmänningen är placerad på ruinen efter en större gård, tillhörande godset. Här fanns boningshus, loge, stall med drängkammare och en mindre grisstia. Kullatorpet, invid leden, är ett välbevarat 1800-talstorp som hålls öppet de flesta söndagar och också går att hyra.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus