Etapp: 15: Häckeberga (Allmänningen)-Sturup (Glamberga)

På fina stigar vandrar du genom ett naturskönt område. Historiska färdvägar, spännande växter, en unik kyrkobyggnad och resterna efter en kvarn är några av de pärlor som väntar. Linné beskrev 1749 Häckeberga som det vackraste han sett på sin resa.

Lägerplats Allmänningen<br />
                  Foto: Kenneth JoelssonKullatorpet<br />
                  Foto: Kenneth JoelssonGammelbok<br />
                  Foto: Kenneth Joelsson
Visa fler bilder
Karta >

På fina stigar vandrar du genom ett naturskönt område. Historiska färdvägar, spännande växter, en unik kyrkobyggnad och resterna efter en kvarn är några av de pärlor som väntar. Linné beskrev 1749 Häckeberga som det vackraste han sett på sin resa.

Natur

Här går du omväxlande genom fälader och anrika lövskogar, ibland fuktigt, ibland torrt. Detta gör Häckeberga till en av Skånes mest värdefulla skogar. Artrikedomen bland växter och djur är mycket stor och möten med dov- eller kronhjort är ingen ovanlighet.

Inne i storskogen slingrar Höje å fram, stenig och med enstaka forsar, där strömstare brukar övervintra. Vid ruinen efter Häckeberga kvarn växer Skånes grövsta benved. En buske som just här växt till sig och blivit ett träd.

Följ den sandiga stigen genom den magra Risen. Här finns kalkrika kullar med backsippa, fuktiga sänkor med orkidéer och ovanliga grodor i pölarna. Från det torra möter du motsatsen strax intill: Skoggårdsängar, en våtmark för fågellivet och omgivande gammelträd med lavar, svampar och skalbaggar.

Kulturhistoria

Området har sedan medeltiden dominerats av Häckeberga gods. De stora ädellövskogarna, alléerna och mängden gårdar och torp är resultatet. Även den påkostade kyrkan i Genarp visar deras betydelse. Kyrkan i sig är unik och den enda i Skåne som är från 1500-talet.

Utan att ana det går du plötsligt på en bred och historiskt intressant väg. Den gamla Bedevägen rustades upp under slutet av 1600-talet och blev den viktiga vägen mellan Lund och Ystad, för både trupper och resande. Idag syns hur vägen delats upp i 3-4 alternativ, uppkomna när huvudfåran blev lerig och svårframkomlig.

Ett stycke bort finns åns enda fall och ruinerna efter Häckeberga kvarn. Här fick bönderna sin säd mald till mjöl.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus