Etapp 15A: Sturup (Glamberga)-Dörröd (Bilarp)

Här färdas du längs små skogsvägar genom ett bokskogsklätt kuperat landskap. Området lämpar sig väl för promenader i alla riktningar. Naturskönt och rikt på både växter och djur.

Dörröds fälad<br />
                  Foto: Kenneth JoelssonStigkorsning Kullatorpet<br />
                  Foto: Kenneth JoelssonSolnedgång Häckeberga<br />
                  Foto: Kenneth JoelssonVintervandring vid Dörröds fälad<br />
                  Foto: Mickael Tannus
Visa fler bilder
Karta >

Här färdas du längs små skogsvägar genom ett bokskogsklätt kuperat landskap. Området lämpar sig väl för promenader i alla riktningar. Naturskönt och rikt på både växter och djur.

Natur

Söder om Häckebergasjön vandrar du genom en vidsträckt bokskog. Flera partier har ett extraordinärt växt- och djurliv och är klassade som nyckelbiotoper. Här finns grova träd med vida kronor, som avslöjar att de vuxit upp i ett öppet landskap. Flera av de gamla bokarna befinner sig i en flerhundraårig dödskamp och är idealiska för vednedbrytare som lavar och mossor. Häckeberga är känt för mängden sällsynta lavar. Även den ovanliga läderbaggen har hittat husrum här och området vid Degebergahus vårdas med särskild hänsyn till baggen, för dess överlevnad i Häckeberga.

I norr går du genom Dörröds fälad. Här växer hasselsnåren tätt, bäckar går på kors och tvärs och vandringsstigen gör en djupdykning i en liten men brant ravin.

Kulturhistoria

Stanna upp och njut av lövskogsbackarna vid Husarahagen, under 1800-talet var detta sommarbete åt husarernas hästar. Längre tillbaka påstås det ha funnits en pestkyrkogård här.

Dörröds fälad är som en dörr till historien. Ett par hundratal år tillbaka i tiden var den en öppen enefälad men när betesdjuren minskade började den växa igen, framför allt med hassel. Ett stycke norrut går du förbi Kullatorpet, ett välbevarat 1800-talstorp. Passerar du en söndag finns chansen att det är öppet.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus