Etapp 16: Sturup (Glamberga)-Eksholmssjön

Leden följer småvägar genom det öppna och kuperade området väster om Romeleåsen. Platsen för lägerplatsen vid Eksholmssjön känns smått exotisk, med träd och buskar hängande ut över det svarta vattnet.

Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Leden följer småvägar genom det öppna och kuperade området väster om Romeleåsen. Platsen för lägerplatsen vid Eksholmssjön känns smått exotisk, med träd och buskar hängande ut över det svarta vattnet.

Natur

Längs etappen färdas du genom ett öppet och småkuperat landskap. Området är ovanligt rikt på småvatten. De flesta är dödisgropar som skapades av den döende inlandsisen. Norr om Resåkra passerar du förbi ålderdomliga hagar och betade skogar. I fuktiga sänkor blommar purpurfärgade majnycklar under försommaren.

Eksholmssjön inbjuder inte till dopp med sitt mörka vatten. Det är färgat av humus från torvrika marker. Somliga träd står i strandkanten med stora socklar i blötan, andra hänger på skrå ut över ytan och jätteträd ramar in bilden av en skånsk regnskog. Här finns bland annat gott om intressanta örter och skalbaggar.

Kulturhistoria

Under din vandringstur lyfter och landar ett antal flygplan strax intill. Ett par kilometer söderut ligger Malmö airport, tidigare Malmö- Sturup. Flygplatsen invigdes 1972 och ersatte då Bulltofta. Fram till dess var Sturup en skånsk by, med anor från medeltiden. På regeringens direktiv fick byborna flytta och byn raderades från kartan.

Många av de småvatten som ligger utspridda i landskapet har tidigare varit fyllda av torv. Här har människor brutit bränntorv, staplat och torkat, för att sedan använda som bränsle i kaminer och köksspisar.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus