Etapp 19: Dörröd (Bilarp)-Simontorp

På mindre vägar färdas du över Romeleåsens kala flint, med utsikt över Vombsänkan. Du vandrar förbi åkrar, ålderdomliga betesmarker, insprängda skogsområden och ett hembygdsmuseum.

Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

På mindre vägar färdas du över Romeleåsens kala flint, med utsikt över Vombsänkan. Du vandrar förbi åkrar, ålderdomliga betesmarker, insprängda skogsområden och ett hembygdsmuseum.

Natur

I väster passerar du iögonfallande flyttblock en gång utplacerade av inlandsisen och strax intill en artrik bäckdal med hög och jämn luftfuktighet.
Fäladen Humlarödshus har betats i över hundratalet år och bjuder på en rikedom av örter och fjärilar.

Några kilometer österut vandrar du förbi Lilla Röddes steniga hagar och ytterligare en värdefull bäckdal. Vid Simontorp följer leden vilthägn och chansen att få se vildsvin och brölande hjortdjur är stor. Du är välkommen att upptäcka hägnets inre delar.

Kulturhistoria

Skatten från Everlöv hittar du i Lilla Rödde hembygdsmuseum utmed etappen. Gästgivarens sex döttrar hade stoppat undan sina mycket välgjorda flamskvävnader i brudkistor. Vill du uppleva ett levande lantbruk med gamla manér finns Kulturens Östarp ett par kilometer bort från leden. Här bevaras både kulturmiljö, traditioner och gamla lantraser.

Vilthägnen vid Simontorp har anor. Här har man bedrivit avel av hjortdjur och fiskodling sedan 1600-talet. I senare tid har odling av signalkräftor och jätteräkor kännetecknat Simontorp. En tidigare ägare, Ruben Rausing, grundade TetraPak och lät bygga en ladugård där korna stod på gummimattor.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus