Etapp 2: Olastorp-Vedema

Här följer du stigar och grusvägar genom göingeskog. En hög spång tar dig med ut i en skånsk ”regnskog” och branta stigar leder in i Vedema strövområde. Enkla raststugor på höjden ger skydd och du passerar pampiga stenbyggnationer och livfulla vattendrag.

Vedema strövområde<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Här följer du stigar och grusvägar genom göingeskog. En hög spång tar dig med ut i en skånsk ”regnskog” och branta stigar leder in i Vedema strövområde. Enkla raststugor på höjden ger skydd och du passerar pampiga stenbyggnationer och livfulla vattendrag.

Natur

Skog och vatten är etappens signum. Frivuxen blandskog mixas med raklinjig granplantering. Kring vattendrag står strandskogen frodig och rik. En längre sträcka får du sällskap av Hörlingeån, bitvis livligt skummande och ibland långsamt slingrande i meandrar. Utmed etappen öppnar sig landskapet emellanåt och avslöjar betade hagar.

I söder påbörjas stigningen upp på Hörjaåsen, in i Vedema strövområde. Vid bergets fot finns Vedema kärr, där vassen står hög och fåglarna flockas, och på sluttningen växer bokskog med karaktär. Någon kilometer öster om lägerplats Vedema går du förbi fält med rundade stenblock. Stenfältet är från urtid, då detta var ekvatorn och bevuxet med regnskog.

Kulturhistoria

Längs etappen passerar du byar där tiden verkar gå sin egen gång, med röda stugor och manshöga stengärdsgårdar som imponerar. Här finns välvda stenbyggnationer som kilats upp med största eftertanke, Hågnarps linbastu och Aggarps valvbro.

Hörlingeån kantas av ruiner efter ett tiotal kvarnar, ta några extrasteg och gör ett besök vid den mäktigaste av dem, Skulkamöllan. I Vedemas svårbrukade terräng levde torparna. Köpman Otto Daniel Krook, som på 1870-talet hade donerat pengar till beskogning av "otjänlig" mark, bidrog till att backarna blev planterade med skog.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus