Etapp 21: Torup-Trelleborg

Längs småvägar passerar du Söderslätts böljande åkerlandskap. Här varvas offerkällor och småpölar med pilevallar. Betrakta pilgrimsmärken eller studera kyrkoarkitektur, här står kyrkorna ovanligt tätt.

Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Längs småvägar passerar du Söderslätts böljande åkerlandskap. Här varvas offerkällor och småpölar med pilevallar. Betrakta pilgrimsmärken eller studera kyrkoarkitektur, här står kyrkorna ovanligt tätt.

Natur

Vandra genom vidsträckt bokskog i norr och över den böljande slätten i söder. I kanten mellan skogen och öppenheten ligger Roslätts ekhagar, en oas för krävande insekter, fåglar, fladdermöss och lavar.

Vid det populära utflyktsmålet Västerkulla har du en storslagen utsikt över slätten och den lilla örten backnejlika vid dina fötter. Längs en gränsvall växer en utböling i den svenska floran, naverlönn. Träden är idag de enda vildväxande i landet och Svedala har valt naverlönnsblad som kommunvapen. Naverlönn är annars vanlig i planteringar.

I höjd med Elinedal vandrar du längs foten av en märklig geologisk formation. Ullbergskroken pressades upp mot iskanten vid istidens slutskede. Invid Landsvägen (väg 101) är landskapet bestrött med småpölar. De flesta är dödisgropar efter den döende inlandsisen.

Staden Trelleborg ligger i en gynnsam växtzon och är känd för sina palmer.

Kulturhistoria

När du färdas genom Svedala kan du studera tegelarkitektur. Trakten är rik på lera avsatt i tidigare issjöar och i samhället hittar du den "nya tidens" tegelhus, med höga socklar, rik mönstermurning och utsmyckning av fasaderna. Svedalas många tegelbruk blomstrade under slutet av 1800-talet.

Samtidigt hade pionjären av kvinnliga författare och 1880-talets bästa diktare sitt genombrott, Victoria Benedictsson med pseudonym Ernst Ahlgren. Här växte hon upp på gården Charlottenberg.

Vallfärda till offerkällor, så som människan gjort i tusentalet år. Källan i Fru Alstad ansågs bota de flesta åkommor och den i Aggarp var känd för att hjälpa mot illaluktande väderkolik. Intill står Fru Alstad kyrka med mittpelaren översållad med pilgrimsmärken. Aggarps ståtliga mölla går inte heller att missa. Kvarnen är en holländare från 1896.

Längre söderut vandrar du förbi de markanta Gyllhögarna, fyra gravhögar från bronsåldern. På en granitsten söder om finns formen av en fotsula inristad. I Trelleborg kan du besöka en tidig borg av jordvallar och plank. Den ursprungliga borgen var troligen militärläger i det enade Danmark.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus