Etapp 3: Vedema-Hässleholmsgården

Vandra backe upp och backe ner genom ett förtrollande strövområde. Ta dig upp på utsiktsplatser och promenera över en vajande bro i dalens botten. Du följer stigar i norr, småvägar och motionsspår i söder och passerar fiskesjön Barsjön.

Vedema strövområde<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Vandra backe upp och backe ner genom ett förtrollande strövområde. Ta dig upp på utsiktsplatser och promenera över en vajande bro i dalens botten. Du följer stigar i norr, småvägar och motionsspår i söder och passerar fiskesjön Barsjön.

Natur

Längs norra delen av etappen ligger stenblock på längden och tvären, somliga är geologiska sensationer. Här finns en milslång rullstensås, ett litet vattenfall och den väldiga klippan Vedema hall. Den lilla fiskesjön Barsjön är sprungen ur en dödis för tusentals år sedan. I dalens botten slingrar Rökeån fram. I ån, på de sumpiga maderna och dalens branter trivs allehanda liv.

Lämna skogsbygden i norr och njut av allt fler öppna gläntor med betade hagar söderut. Kring Finja väntar flack och öppen mark. Vid Almaån kliver du in i ett rekreationsområde med flera anmärkningsvärda träd, över 400 år gamla och hemvist för många svampar och insekter.

Kulturhistoria

Trots stenrikedom var det brist på hägnadsmaterial och jordvallarna i Vedema är typiska för trakten. Vattnet i Rökeån drev flera kvarnar och vid bron finns rester efter kvarn, vadmalstamp och hålväg.

Det finns fler historiska vägar att upptäcka utmed etappen. Vid Jontustorps sandiga backar når du gamla landsvägen och milstolpen som Linné passerade 1749. När du tar stegen över Almaån, betänk att detta var ett viktigt pass. Här fanns landsvägen, förskansningar och Mölleröds borg omgiven av vallgravar. Mölleröd blev senare kungsgård med stort jordbruk och torpruinerna ligger tätt i skogen. På höjden hittar du skyddsvärn från tiden som militärt övningsområde. Strax intill har man hittat Sveriges äldsta kända boplats, från jägarstenåldern.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus