Etapp 7: Maglebjär-Onsvalakällan

På stigar och småvägar vandrar du nära bebyggelse, förbi planterade skogar och vackra betesmarker. Ruiner och minnesstenar gömmer i växtligheten och vattenkällor friskar upp under turen.

Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

På stigar och småvägar vandrar du nära bebyggelse, förbi planterade skogar och vackra betesmarker. Ruiner och minnesstenar gömmer i växtligheten och vattenkällor friskar upp under turen.

Natur

Här är bebyggelsen nära men märks knappt ändå. Skogen sluter tätt utom vid kalhyggen och unga skogsplanteringar. Vid Sjunnerup passerar du genom ett par steniga betesmarker. Här har träden fått breda ut sig och skapat vida kronor.

Allmänt är granskog dominerande, men småvuxna lövträd kantar stigen i väster och höga ranka bokstammar i öster. Vid ett par ställen går du förbi riktigt gamla och krokiga träd. Till exempel den gistna boken vid Bökestorp, som är en biotop i sig. Nedanför hittar du torpets gamla källa.

Kulturhistoria

Färden går över stock och framför allt sten. Odlingsrösen hittar du lite varstans liksom terrasser efter tidigare odlingar. Diskreta stensättningar och gravrösen berättar att området användes under järnåldern.

På flera ställen går stigen rakt genom ruiner efter torp och backstugor. En ovanligt välhållen jordkällare och Brahestenen frestar till besök. Vid den sistnämnda rastade Magnus Brahe med trupper år 1788. Onsvalakällan är etappens pärla. Här lär det finnas magiskt vatten och var en gång "hednafolkets" samlingsplats efter strid.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus