Etapp 9: Bjeveröd-Hörby Ringsjöstrand

Här går du på stigar genom skogrikt strövområde och passerar Fulltofta Naturcentrum med interaktiv utställning och café. Spänger leder dig ut i det annars otillgängliga och en övergiven banvall lotsar förbi öppna marker. Här finns vatten som ger liv, möjlighet till fiske och bad.

Fiskestigen i Fulltofta<br />
                  Foto: Johan HammarFulltofta Naturcentrum<br />
                  Foto: Johan HammarFulltofta Naturcentrum.<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Här går du på stigar genom skogrikt strövområde och passerar Fulltofta Naturcentrum med interaktiv utställning och café. Spänger leder dig ut i det annars otillgängliga och en övergiven banvall lotsar förbi öppna marker. Här finns vatten som ger liv, möjlighet till fiske och bad.

Natur

Mellan Skånes skogs- och slättbygd finns risbygd. Här i Fulltofta hittar du den, lövskog med insprängda granplanteringar och hagar. I höjd med Hörby öppnar sig landskapet med åkrar och enefälader.

Längs din färd genom Fulltofta strövområde finns det gott om områden med artrika fukt- och ädellövskogar, flera av dem nyckelbiotoper. En bred spång leder dig över frodig strandskog och Kvesarumsån, där bland annat bäcknejonöga lever. Ytterligare en lättgången spång följer kanten av en bokskogsklädd bäckravin.

På ett par platser stöter du på små källor; Hanakällan med klart, porlande vatten och den sumpiga men smått heliga S:ta Magnhilds källa. Du passerar flera anlagda dammar. På vacker plats med högrest bokskog och utsikt över Fulltoftas fälader ligger Andrummet - en plats för stillhet och meditation. Ta en avstickare, upptäck urgamla ekar och läderbagge och slå läger vid Skånes näst största sjö, Ringsjön.

Kulturhistoria

Stenåldersmänniskan slog sig ner vid Ringsjöarna och längs etappen stöter du på gravar från olika epoker, en hällkista från stenåldern och ett stort gravfält från järnåldern. Området är ovanligt rikt på spår efter gamla tiders jordbruk, så kallade fornåkrar.

Godsen Fulltofta och Osbyholm satte sin prägel på området sedan uppsvinget från 1600-talet och framåt. De utvecklade egna små samhällen och landskapet är överlastat med rester av underlydande gårdar, torp, backstugor, kvarnar mm. Soldattorpet Hungern, backstugan Högeholm och torpet Vasahus är några du passerar. Vid Ramstorp finns övergivna lövängsrester och stubbskottängar. I det som finns kvar av gården Kvarröd hittar du Naturcentrum, med fokus på olika spår i landskapet. Intill finns en nybyggd skvaltkvarn.

Från Kulleröd och söderut följer leden gamla järnvägsbankar. Båda spåren invigdes under slutet av 1800-talet.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus