Etapp 9A: Åkes rundled

Etappen går på mjuka stigar och små vägar i Fulltofta strövområde. Här vandrar du förbi hagar, över bäckar och genom en hel del skog. Här kan du hitta mängder av mänskliga spår i naturen, ett av dem är en hällkista från stenåldern. Fortsätt jakten på spår i Fulltofta Naturcentrum.

Fulltofta bjuder in till många vandringsupplevelser för stora som små.<br />
                  Foto: Johan HammarSkvaltkvarn i Fulltofta strövområde<br />
                  Foto: Johan HammarFulltofta Naturcentrum.<br />
                  Foto: Johan HammarUtställninng och café på Fulltofta Naturcentrum<br />
                  Foto: Marti HejdestenInteraktiv utställning på Fulltofta naturcentrum<br />
                  Foto: Martin HejdestenUpplev utställningen genom att röra och känna<br />
                  Foto: Martin Hejdesten
Visa fler bilder
Karta >

Etappen går på mjuka stigar och små vägar i Fulltofta strövområde. Här vandrar du förbi hagar, över bäckar och genom en hel del skog. Här kan du hitta mängder av mänskliga spår i naturen, ett av dem är en hällkista från stenåldern. Fortsätt jakten på spår i Fulltofta Naturcentrum.

Natur

Här vandrar du genom risbygd där löv- och granskog växlar med varandra. Gläntor med betade hagar eller rester efter bebyggelse dyker upp här och var.
Leden följer en spång över den gungande Sjömossen. Här växer typiska mossväxter, som rundsileshår som tar sin näring ur insekter. På en stenig stig passeras bergknallen Hjällen, bestående av amfibol. Här finns en ovanligt artrik bokskog med en mångfald av lavar, mossor och insekter. Området är klassat som nyckelbiotop.

Nordväst om rundleden strilar troget Hanakällans klara vatten och längre söderut går promenaden över en dammvall. Store damm är återskapad för att rena vatten och ge ett rikare djurliv.

Kulturhistoria

Området Fulltofta är känt för sin rikedom på fornåkrar. Hällkistan invid rundleden berättar om stenåldersmänniskans närvaro. Ett stycke söderut finns ett stort gravfält från järnåldern.

Fulltofta är sprunget ur ett godslandskap och det har satt tydliga spår. Under 1600-talet och framåt utvecklade godset ett eget litet samhälle och landskapet är fyllt av rester från underlydande gårdar, torp, backstugor och kvarnar. Tavlor längs etappen berättar mer. Bland annat passerar du en jordstampad dansbana, där både herrskap och allmoge roade sig. Vid Naturcentrum finns en nybyggd skvaltkvarn att besöka.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus