Etapp 10: Bjeveröd – Ekeröd

Här tar du dig på stigar och spänger genom ett skogrikt strövområde. Du kommer nära frodiga åmiljöer, mossar, kulturmarker och välväxta skogar. Etappen passerar Fulltofta Naturcentrum, en interaktiv utställning och café.

Utslagna bokträd vid Ekeröd<br />
                  Foto: Kenneth JoelssonUtställninng och café på Fulltofta Naturcentrum<br />
                  Foto: Marti HejdestenSkvaltkvarn i Fulltofta strövområde<br />
                  Foto: Johan HammarInteraktiv utställning på Fulltofta naturcentrum<br />
                  Foto: Martin Hejdesten
Visa fler bilder
Karta >

Här tar du dig på stigar och spänger genom ett skogrikt strövområde. Du kommer nära frodiga åmiljöer, mossar, kulturmarker och välväxta skogar. Etappen passerar Fulltofta Naturcentrum, en interaktiv utställning och café.

Natur

Längs etappen vandrar du genom Fulltofta strövområde. En bred spång tar dig med ut över Kvesarumsån. Här lever öring och bäcknejonöga och åns grusiga botten är värdefull för fiskarnas lek.

Efter ett stycke omväxlande stig och väg väntar Hanakällan alldeles invid leden, där det strilar klart och svalt vatten från underjorden. På en stenig stig passerar du bergknallen Hjällen, bestående av amfibol. På backen finns en ovanligt artrik bokskog med en mångfald av lavar, mossor och insekter. Området är klassat som nyckelbiotop.

Leden följer en spång över den gungande Sjömossen. Typiska mossväxter, som rundsileshår som tar sin näring ur insekter, växer på mossen. Sista sträckan följer du grusvägar genom ett skogrikt landskap och når lägerplatsen Ekeröd, strax intill en smal rullstensås.

Kulturhistoria

Strövområdet Fulltofta är ett gammalt godslandskap. Under 1600-talet och framåt utvecklade godset ett eget litet samhälle och landskapet är överlastat med rester av underlydande gårdar, torp och backstugor. I Kvesarumsån berättar de kallmurade rännorna om den gamla kvarnen, tillhörande gården Bjeveröd.

Längre fram passerar du Hungern, det fattigaste torpet, och den jordstampade dansbanan där både herrskap och allmoge roade sig. Tavlor längs etappen berättar mer. Ett par kilometer söder om etappen hittar du Fulltofta Naturcentrum med inspirerande utställning.

Österut kliver du in i marker som tillhörde adeln på godset Osbyholm. Strax invid leden hittar du ytterligare en flitigt använd dansbana. Vid Ekeröd går du genom ett gravfält från järnåldern. Här står inte mindre än sju stycken domarringar uppställda.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus