Etapp 4: Klåveröd-Söderåsens nationalpark

Etappen går på steniga stigar, över bäckdrag och branter in i Söderåsens nationalpark. Benen får känna på höjdskillnader och det mäktiga landskapet ger storslagna upplevelser.

Fängslande utsikt vid Kopparhatten i Söderåsens nationalpark.<br />
                  Foto: Sven PerssonVandra längs Odensjön vid Skäralid.<br />
                  Foto: Sven PerssonKom upp på höjd vid Klåveröds strövområde.<br />
                  Foto: Johah HammarSlå läger i Klåveröds strövområde.<br />
                  Foto: Johan HammarKaffepaus i Klåveröd<br />
                  Foto: Johan HammarDejebäcken i Söderåsens nationalpark.<br />
                  Foto: Magnus MalmKlåveröds vandrarhem ligger längs Skåneleden.<br />
                  Foto: Lena ArenboTa med hunden ut på vandring i Klåveröds strövområde.<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Etappen går på steniga stigar, över bäckdrag och branter in i Söderåsens nationalpark. Benen får känna på höjdskillnader och det mäktiga landskapet ger storslagna upplevelser.

Natur

En stenig stig bredvid den brusande Dejebäcken leder dig från Klåveröds strövområde in i Söderåsens nationalpark. Färden går genom den mildare Dejebäcksdalen, genom lövskog och förbi mäktiga rasbranter.
Vid Korsskär kan du hämta andan. Här rinner två bäckar samman och platsen genomsyras av rofylldhet och vildmarkskänsla. Här finns bland annat ett fem meter högt vattenfall. Här får du också göra bekantskap med den kraftiga Skäralidsdalen, en skattkammare där guldkornen är lavar, svampar och mossor. Sprickdalen är en av Sveriges artrikaste mosslokaler och en av Skånes bästa lavlokaler.
Via stigar tar du dig upp till etappens höjdpunkt, Kopparhatten. Utsikten över dalgång och bokskog är magnifik.
Snart når du Skärdammen och naturum. Här finns ett koncentrat av upplevelser i utställning och längs en spång runt sjön.
.

Kulturhistoria

Vid Dejebäckens fall ligger resterna efter Klåveröds kvarn. Den var igång mellan 1875 och 1909. Invid fanns möllarens bostad och en gammal dansbana.
Fram till 1700-talet dominerade bokskog på åsen, men boskapen, böndernas viktigaste inkomstkälla, släpptes på bete i skogen och gick hårt fram. Efter en tid var det endast dalsidorna som hade mogen skog. Du kan hitta betade träd, så kallade "risbokar", från skogsbetesperioden.
Alla ytor som gick att använda togs i anspråk. Dalbottnar blev slåttermark och hö bars på rygg eller fraktades på oxar och hästar uppför. Offavägen, som du vandrar på, underlättade arbetet. Den byggdes i slutet av 1700-talet av Samuel von Offen.
På kanten av dalgången låg gårdarna Lierna och Råröd. De beskrevs 1815 som "de mest vanlottade på åkerbruk i denna socken". En av Liernas torpare slet så hårt vid backarna så han fick smeknamnet Liaspöket.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus