Etapp 7: S Hultarp – Maglebjär

Vandringen går på stigar och mindre vägar genom Skånes inre, där små öppna fält avlöser den annars skogklädda terrängen. Här hittar du uppstickande sexkantiga pelare efter vulkanens kraterrör, en gammal offerkälla och tillhörande pilgrimsled. Etappen går genom Frostavallens strövområde.

S:t Olofs källa<br />
                  Foto: Magnus MalmFrostavallens strövområde<br />
                  Foto: Richard Nilsson
Visa fler bilder
Karta >

Vandringen går på stigar och mindre vägar genom Skånes inre, där små öppna fält avlöser den annars skogklädda terrängen. Här hittar du uppstickande sexkantiga pelare efter vulkanens kraterrör, en gammal offerkälla och tillhörande pilgrimsled. Etappen går genom Frostavallens strövområde.

Natur

Längs etappen står vulkanrester nästan på rad. En av dem, Allarpsbjär, kliver du över. Håll utkik efter sexkantiga basaltkupper, de gamla kraterrören. Vid Dagstorpssjön finns flera vulkanrester och strax intill leden hittar du en av de större, Ulfsbjär vid Bjäret. Basalten i marken ger spännande flora med myskmadra och tre sorters sippor.

Östra delen av etappen går du på småvägar genom strövområdet Frostavallen. Här hittar du artrik bokskog med både stup och rasbranter, flera promenadstigar och badvänliga sjöar.Bli inte förvånad om ett gäng papegojor sveper fram ovanför ditt huvud. Sydväst om Vaxsjön finns en fågelpark med många exotiska arter.

Vid Vaxsjöns södra spets vandrar du på breda stigar längs Skånes djurparks hägn. Härifrån kan du höra läten från parkens olika nordiska djur.

Kulturhistoria

Vid S Hultarp är spåren efter tidigare generationer många, som fornåkrar med många små odlingsrösen och flera hålvägar. Mitt i området dyker en sten med inskriptionen "Karrastenen" upp. Med den gjorde man styrkeprov.

Byn Hallaröd har både offerkälla och kyrka helgad åt Sankt Olof. Hit vallfärdade man för hälsa och välgång under medeltiden och senare. Olav II Haraldsson eller Olov den Helige (ca 995-1030) var en norsk kung som försökte ena och kristna riket. Öster om Hallaröd följer du delvis den gamla pilgrimsleden.

Området kring Vaxsjön är rikt på fornlämningar och sydväst om sjöns spets passerar du två högar. Den västliga är ett gravröse från bronsåldern och den andra en skärvstenshög med brända stenar, troligen från eldstäder. För hundratalet år sedan var området mer bebyggt och betydligt öppnare. Stod man på backarna vid sjön hade man utsikt över Ringsjön och ända till Lyby kyrka, 15 km söderut.

Strövområdet Frostavallen har anor från 1930-talet. Här fanns skidspår, hoppbacke och i Storstugan dracks det varm choklad.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus