Etapp 10: Lövestads åsar - Vitabäck

Längs mindre vägar går du genom öppet odlingslandskap och på Fyledalens skogklädda sluttning. Besök väderkvarn och passera stenar med märkliga historier knutna till sig.

Vindskydd vid Lövestads åsar<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Längs mindre vägar går du genom öppet odlingslandskap och på Fyledalens skogklädda sluttning. Besök väderkvarn och passera stenar med märkliga historier knutna till sig.

Natur

Längs stigar går du över Lövestads åsar, ett åskomplex unikt för Skåne. Mellan åsarna finns stora åsgropar och i en av dem ligger lägerplatsen. Åsarna skapades när inlandsisen smälte för cirka 15 000 år sedan.

På åsarna vandrar du genom artrik bokskog och i de fuktiga sänkorna blandas olika lövträd med hassel och sälg. Västerut finns betesmark med sankte Pers nycklar, jungfrulin och backsippa.

Småvägar leder dig mot Fyledalens sluttning och böndernas odlingar kantar vägen. Glöm inte titta upp i skyn, för dalen är känd för mängden patrullerande rovfåglar.

Närmare Vitabäck dyker skogen åter upp och ju närmare dalens botten du kommer, desto rikare är floran. Här finns bland annat ett kärr med majviva och majnycklar.Kring Vitabäck finns vattenkällor av olika karaktär, somliga kraftfulla med springvatten ett par meter upp i luften. Vitabäckskällan tillhör de stillsammare.

Kulturhistoria

Lövestads åsar var en gång utmark med bete åt djuren och är sedan länge en populär plats att flanera på. Sydost om lägerplatsen hittar du Massastenen. Stenen uppfördes där prästen "trollat" fram brännvinskaggen under en promenad med häradshövdingen och notarier. Prästen var känd för sitt vidlyftiga liv och inskriptionen Massa står för förlustelse.

Väderkvarnen Kullamöllan är en holländare där överdelen av kvarnhuset är vridbart och vingarna kunde placeras för bästa effekt.

Invid leden, längs den övergivna vägen, står en stengumma med schalett. Hon heter Broås käring och vänder sig när det doftar nybakat bröd. Någon kilometer sydväst står ännu en nämnvärd sten, en milstolpe från 1728. Den har sitt ursprung ur de gamla färdvägarna och anger att sträckan till närmaste gästgivargård var en mil.

Vitabäckskällan var tidigare hälsokälla och storbykplats. Den är mest känd som samlingsplats vid det stora bondeupproret mot ärkebiskop Absalon år 1182.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus