Etapp 12: Snogeholm – Ystad

Vandra längs mindre vägar genom ett sjörikt strövområde och över det backiga och odlade området väster om Ystad. Här möter du slott och herresäten, vida vyer och ett rikt fågelliv.

Vandra längs sjöar vid Snogeholm.<br />
                  Slå läger för kvällen i något utav Snogeholms vindskydd.<br />
                  Vandring genom åkerlandskapet öster om Krageholmsjön.<br />
                  Foto: Johan HammarFiske i Snogeholm<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Vandra längs mindre vägar genom ett sjörikt strövområde och över det backiga och odlade området väster om Ystad. Här möter du slott och herresäten, vida vyer och ett rikt fågelliv.

Natur

På mjuka vägar går du genom lövskog och förbi kuperad betesmark i strövområdet Snogeholm. Leden kantas av nyskapade dammar, tidvis vibrerande av lekande löv- och klockgrodor.

En avstickare längs gul slinga, till Landskapslaboratoriet, ger nya upplevelser. Här finns en udda plantering där människa och miljö samverkar.

Etappen passerar mellan fyra sjöar och har ett spännande fågelliv. Här samlas rovfåglar vintertid och under hösten rastar mängder med gäss. När du vandrar på höjden förbi Ellestadsjön har du fin utsikt och skymtar storskarvens döda öar. I förgrunden syns gamla ekhagar med omfångsrika träd.Vid Krageholmssjön fortsätter du längs små vägar ut i det öppna, böljande landskapet. Här har du utsikt över ön Lybeck. Där finns märklig vegetation, med ursprung ur en tidigare park.

I allén söder om Krageholm finns en av Skånes största lindar.

Kulturhistoria

Snogeholm var tidigare ett gods och de byggnader du passerar beboddes av anställda. Bland snåren finns ruiner efter Munkesjö, med anor från munkarnas tid på Snogeholm. Söder om Raftarp ligger sanddyner som blåstes till djupa drivor under det trädfattiga 1800-talet. Sanden la sig över åkrar och vägar och var ett stort problem.

Krageholmssjön bjuder på film- och litteraturhistoria. En spöklik scen i Wallanderfilmen "Innan frosten" är inspelad här och sjön är inblandad i ett par andra mord i bokserien.

På ön Lybeck lär det ha funnits en forntida borg där Thorkel Snog och hustrun Krage levde. Borgen ödelades på märkligt vis och den nyblivne änkemannen uppförde Krageholms slott.

Söder om slottet står en runsten rest till minnet av maken Bram, "bäst bland bomän och givmildast med mat". Norra byggnaden vid Bjärsjöholm är den gamla renässansborgen från 1576, söder om finns slottet från 1850. Ursprunget är en storgård från vikingatid.

I medeltidsstaden Ystad ljuder tornväktarens kopparhorn, varje kvart efter 21.00.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus