Etapp 5: Simrishamn – Kivik

En variationsrik etapp över sandstränder, blockrika ängar och branter med skog. Här finns ålabodar, hällar med formationer och Stenshuvuds nationalpark. Frossa bland äppelodlingar och konst.

Vacker vandring vid Tjörnedala strövområde.<br />
                  Foto: Johan HammarVandringen tar dig genom ett idylliskt landskap med lövskog och betade ängar vid Tjörnedala strövområde.<br />
                  Foto: Johan HammarSlående utsikter i nationalparken Stenshuvud.<br />
                  Foto: Mickael TannusSkåneleden går genom byn Vik.<br />
                  Foto: Mickael TannusUtsikt från östra huvudet på Stenshuvud.<br />
                  Foto: Johan HammarKustnära vandring på klippor vid Vik.<br />
                  Foto: Mickael TannusVandring längs stranden vid Knäbäckshusen.<br />
                  Foto: Johan HammarAvenbokskog, Stenshuvud.<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

En variationsrik etapp över sandstränder, blockrika ängar och branter med skog. Här finns ålabodar, hällar med formationer och Stenshuvuds nationalpark. Frossa bland äppelodlingar och konst.

Natur

Vid Tjörnedala går du genom ett strövområde med örtrik lövskog, betade ängar och orkidéer, backsippor och gullvivor. Enligt Linné var detta en av de skönaste lundar i landet.

Strax norr om Tjörnedala vandrar du förbi en sandstensblomma med halvmetertjocka kronblad - Prästens badkar. Prästen sägs ha använt formationen som badkar. Vid Vik viker leden av inåt land och passerar backar och odlingar. Stranden nedanför slukas av havet och är gångbar vid mycket lågt vattenstånd.

Vandringen genom nationalparken och bestigningen av berget Stenshuvud tillhör de tuffa partierna. Nedanför finns torr sandhed, sumpiga alkärr och orkidéäng och från bergets hjässa kan du se ut över Hanöbukten. I nationalparken lever ovanliga fåglar, insekter och grodor.

Norrut hittar du ett par arboreta med exotiska träd och Esperödseken. Sista sträckan mot Kivik är vägbunden med små hagar och en övergiven täkt där sällsynta smådjur trivs.

Kulturhistoria

Längs etappen går du genom typiska skånska fiskelägen, Baskemölla och Vik, där man levde på fiske och jordbruk.

Emellan dem passerar du kulturlandskapet kring Tjörnedalagården, format av slåtter och bete. På kullen sydost om gården finns en kolerakyrkogård från 1855.

För hundratalet år sedan var hela kusten betesmark, men skogen har återtagit fästet under 1900-talet. Här och var ser du träd med vida kronor, de växte upp då det fanns möjlighet att breda ut sig.

Söder om nationalparken kan du besöka Knäbäckshusen, tre fiskebodar som flyttades hit 1956 från Ravlunda skjutfält.

Stenshuvud är ett gammalt kulturlandskap som betas än. När du vandrar mot toppen passerar du en 210 meter lång mur, rester efter en fornborg. Den har sitt ursprung ur folkvandringstid, 400-550 e Kr. I närheten av Kivik passerar du lämningar från bronsåldern. Den största och mest kända är Kungagraven, ett gravröse med vackra hällristningar.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus