Etapp 6: Kivik – Vantalängan

Mjuk strand och horisont att vila ögonen på utmärker etappen. Du tar dig fram på stigar och småvägar, över betesmark och Österlens böljande backar. Verkeåns klara vatten följer dig på färden. Här finns speciella gravstenar och galgbacke.

Stranden vid Vitemölla.<br />
                  Foto: Lena ArenboVandrare på Vitemöllas strandängar.<br />
                  Foto: MostphotosIdyllisk vandring vid Lindgrens länga.<br />
                  Foto: Lena ArenboVid Vitemölla passerar du bron över Verkeån.<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Mjuk strand och horisont att vila ögonen på utmärker etappen. Du tar dig fram på stigar och småvägar, över betesmark och Österlens böljande backar. Verkeåns klara vatten följer dig på färden. Här finns speciella gravstenar och galgbacke.

Natur

Längs etappen följer du stranden förbi Kiviks marknadsplats och genom Vitemölla strövområde. Här möter du den sällsynta naturtypen sandstäpp, med ett stort antal hotade arter. Betande djur, kaniner och besökare står för naturvårdsarbetet.

Vid Haväng håll utkik efter svart och vit sand, skapad ur morän respektive kvarts, och tegelfärgade "åpengar" från Andrarums alunbruk. Du passerar broar över vindlande vattendrag med sandig botten, lämpliga leklokaler åt havsöring och stensimpa.

Leden viker av inåt land och du vandrar bland betesdjur över Ravlundas torra hedar.

När du passerat väg 19 vandrar du på stigar över Brösarps norra backar. De branta backarna formades av den smältande inlandsisen. Här går betesdjur och ansar marken till förmån för sandlilja, sandnejlika och hedblomster.

Kulturhistoria

I Vitemölla strövområde finns utemuséet Lindgrens länga som berättar om 9000 år gamla dränkta skogar, guldgubbar och en dold naturhamn. Strax intill kan du betrakta Örakaren, anlagda vattenfall med hoppfiskefällor.

Havängsdösen är ett gravmonument från stenåldern och sträckan västerut kantas av resta stenar från järnåldern.

Ravlundafältet är ett militärt skjutfält som inlöstes 1943. Förhållandet mellan skog och öppen mark inte förändrats sedan början på 1800-talet. Då fanns här ett extensivt jordbruk med råg, potatis eller vårsäd. Leden passerar över museijärnvägen, kanske dyker ångtåget upp.

Vid kyrkorna i Ravlunda och Brösarp finns gravstenar som manar till eftertanke. Den ena tillhörande Fritiof Nilsson Piraten, den andra över offret i det omtalade Yngsjömordet.

Norr om Brösarp går du förbi byns galgbacke. På kullens topp stod galgarna väl synliga för bybor och passerande.

Göra en avstickare till Glimmebodagården, en kulturmärkt fyrlängad gård med ursprung som skogvaktartorp åt Glimmingehus.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus