Etapp 7: Vantalängan – Verkasjön

En liten men väl trampad stig tar dig upp och ner för rejäla backar. Ljudet av vatten ackompanjerar promenaden. Etappen bjuder på geologisk vederkvickelse, extraordinär natur och Nordens största alunbruk.

Vindskyddsmorgon vid Verkasjön.<br />
                  Foto: Johan HammarVerkeån<br />
                  Foto: Johan HammarVandringen går längs Verkeån<br />
                  Foto: Lena Arenbo
Visa fler bilder
Karta >

En liten men väl trampad stig tar dig upp och ner för rejäla backar. Ljudet av vatten ackompanjerar promenaden. Etappen bjuder på geologisk vederkvickelse, extraordinär natur och Nordens största alunbruk.

Natur

I en glänta omgiven av skog och vatten väntar stugan Vantalängan. Kliv över bäcken och besök Lindskogen öster om. Här finns exemplar av de flesta svenska ädellövträden; ek, bok, avenbok, alm, ask och givetvis skogslind.

Leden följer Verkeån, genom en djup dalgång där branterna är klädda med artrik bokskog och närmare ån växer pestskråp. I vattnet lever ovanliga smådjur och här leker öring. Längs ån kan du få se strömstare, forsärla och kungsfiskare. Vid Hallamölla hittar du ett av Skånes högsta vattenfall, 23 meter högt.

Efter den vindlande stigen i dalgångens botten börjar leden sträva uppåt. Den frodiga lövskogen ersätts med torr betesmark med utsikt över ån. Vid alunbrukets brott blottas 500 miljoner år gammal alunskiffer och mängder av fossiler. En centimeter skiffer motsvarar cirka 2000 år.

Kulturhistoria

Kraften vid åns stora vattenfall användes för malning av säd, här hittar du den välbevarade kvarnen Hallamölla. Den omtalas 1491 och var i bruk fram till 1949.

På den betade höjden nordost om alunbruket fanns tingshus med spöpåle och fängelseceller. Det vanligaste brottet var stöld av ved inom Verkalinjen, eftersom bruket hade rätt till all skog inom en radie av två mil.

Alunbruket var en gång Skånes största industri, och vid 1700-talets mitt bodde här upp emot 900 personer. På den tiden låg marken kal och röken tjock och gulvit. Du passerar bruksbyggnader som förvaltarstallet och hospitalet, liksom tydliga rester efter pannhuset, karstället och röda slagghögar. Här finns också en underjordisk kanal.

Historien om alunbruket och Christinehof började 1635 då Jochum Beck övernattade och drömde att en skatt låg begravd. På morgonen hittade de svart skiffer. Han lade grunden för bruket men under Christina Piper blomstrade det. År 1737 påbörjade hon byggnationen av slottet. Idag finns en ekopark på slottet.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus