Etapp 7A: Verkasjön – Agusa

Du tar dig fram längs stigar på en ringlande ås, kan blicka ner på fuktskogar och vattendrag. Utmed leden passerar du Christinehofs slott med ekopark.

Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Du tar dig fram längs stigar på en ringlande ås, kan blicka ner på fuktskogar och vattendrag. Utmed leden passerar du Christinehofs slott med ekopark.

Natur

Vid Alunbrukets brott kan du söka efter ärtliknande fossiler efter trilobiter som dog ut för 240 miljoner år sedan. De var vattenlevande, liknade kräftdjur och ömsade skal. Troligen är det rester efter dessa skal du ser.

Du går torrskodd vidare norrut genom lövskog och blickar ner på fuktskogar och vattendrag. Stigen följer till stor del krönet av en åsrygg kallad Jären. Rullstensåsen är den största i östra Skåne och skapades då inlandsisen smälte undan.

Här och var leds du ner till det frodiga och blöta, där spänger och mindre broar leder dig vidare. I söder hittar du fiskesjön Verkasjön och norrut passerar du en lite damm. Vid lägerplatsen Agusa står högrest bokskog och från lägret har du utsikt över vilthägn.

Området är naturreservat.

Kulturhistoria

Andrarums alunbruk var en gång Skånes största industri, och vid 1700-talets mitt bodde här upp emot 900 personer. På den tiden låg marken kal och röken tjock och gulvit. Längs etappen går du förbi slagghögar, vattenfyllda brott, magasinet och norr om ån en samling små korsvirkeshus. De var brukets arbetarbostäder.

Verkasjön är en konstgjord sjö sprungen ur en mosse. Den rensades på torv och dämdes upp för att ge bruket vatten till urlakning av bränd skiffer. Från sjön leddes vattnet till en mindre damm, och Skåneleden passerar över denna.

Byggnationen av Christinehofs slott påbörjades år 1737 av Christina Piper. Under henne blomstrade både slott och bruk. Idag finns en ekopark på slottet. Vid Breabäck stöter du på den kulturskyddade vägen mellan Andrarum och Agusa. Här finns också en gammal brytestuga där lin torkades och bröts för att bli linnetyg.

Byn Agusa är ålderdomlig med stengärdesgårdar och gamla hus, där Agusastugan är en av dem.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus