Etapp 7B: Agusa – Torparebron

Längs stigar och småvägar tar du dig fram på Linderödsåsen. Här vandrar du över gammal utmark med fattig hedbokskog och över staket in till rika hagmarker med betande kor och får. Du passerar en ödekyrkogård, en kaffegrotta och jätteträd.

Drakamöllan naturreservat<br />
                  Foto: Mickael TannusDrakamöllans naturreservat<br />
                  Foto: Mickael TannusDrakamöllas naturreservat<br />
                  Foto: Mickael TannusVackra vidder vid Drakamöllans naturresevat<br />
                  Foto: Mickael TannusDrakamöllans naturreservat<br />
                  Foto: Kenneth JoelssonNära Hörröd<br />
                  Foto: Kenneth Joelsson
Visa fler bilder
Karta >

Längs stigar och småvägar tar du dig fram på Linderödsåsen. Här vandrar du över gammal utmark med fattig hedbokskog och över staket in till rika hagmarker med betande kor och får. Du passerar en ödekyrkogård, en kaffegrotta och jätteträd.

Natur

Vid lägerplatsen Agusa har du utsikt över vilthägn med kronhjort och vildsvin. Norrut följer du stigar på rullstensåsen Jären, östra Skånes största. Här står högrest bokskog och närmare Hörröd hittar du jätteekar. De väldiga träden är förstklassiga bostäder åt insekter och fåglar.

Öster om byn kliver du in i en enefälad med spännande flora. Längs den smala stigen får du en förnimmelse av hur en stor del av Linderödsåsen såg ut för hundratalet år sedan.

Efter vandring längs mindre vägar och spänger väntar betesmarken Äskebjär. Bland enebuskar och betande kor hittar du backtimjan, mandelblomma, flera olika orkidéer och en härlig utsikt. På stigar går du över Drakamöllans betade backar med örter som hedblomster och fältsippa. Exklusiva fågelarter som sommargylling, träd- och fältpiplärka trivs också här.

Etappen följer skogsvägar in i Maglehems ora, och här finns en av landets största hedbokskogar.

Kulturhistoria

Byn Agusa är ålderdomlig med stengärdesgårdar och gamla hus, bland annat Agusastugan. Byn Hörröd har sina rötter i medeltiden och på höjden intill kyrkan finns ödekyrkogården till den gamla 1400-talskyrkan. På åsens sluttning hittar du en modernare kulturlämning, prästens kaffegrotta från år 1900.

Vid Äskebjär vandrar du förbi ett gravröse och söder om kliver du in i möllarens vackra landskap. Drakamöllan har fått sitt namn efter mjölnaren Drake, som hade sin kvarn vid Julebodaån. Här vandrar du rakt genom ett urgammalt kulturlandskap, där betning kombinerades med åkerbruk.

Maglehems ora är en gammal utmarksskog och betades av svin. Grisarna drevs flera mil, bland annat från Glimmingehus söder om Tommarp, för att äta sig feta på ollon i bokskogen.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus