Etapp 11: Löddeköpinge - Bjärred

Leden går genom öppna landskap, lummiga naturreservat och längs med havet till Bjärreds långa brygga, ett populärt turistmål med anor från 1800-talet. Strax efter att du passerat Kävlingeån kan du göra en avstickare till Borgeby slott, leden går sedan genom Borgeby, längs havet och förbi de ståndsmässiga sommarvillorna i Bjärred.

På en träspång nås Lödde ås mynning med fantastisk fågelskådning. Foto: Lomma kommun<br />
                  Gyllins ängar. Foto: Lomma kommun<br />
                  Långa bryggan i Bjärred. Foto: Lomma kommun<br />
Visa fler bilder
Karta >

Leden går genom öppna landskap, lummiga naturreservat och längs med havet till Bjärreds långa brygga, ett populärt turistmål med anor från 1800-talet. Strax efter att du passerat Kävlingeån kan du göra en avstickare till Borgeby slott, leden går sedan genom Borgeby, längs havet och förbi de ståndsmässiga sommarvillorna i Bjärred.

Natur

Du passerar över Kävlingeån, som är ett av Skånes största vattendrag och hem till bland annat tjockskalig målarmussla, öring, lax, abborre, elritsa och grönling. Här vandrar du in i Lomma kommun och leden följer cykelvägen över åkermark med en vy över det öppna slättlandskapet åt båda hållen.

I anslutning till Borgeby kommer du in i Domedejla mosse, ett naturreservat med skogsmark, högörter, vattensamlingar och en slåtteräng. Den sydvästra delen av naturreservatet består av fuktig mark där man kan hitta typiska arter som bladvass och svärdslilja. Skogen har många olika träd och buskar som björk, ek, alm, lönn, rönn, fläder, tall, gran och lärk. I gläntor, inne i skogen, kan man hitta de lite ovanligare växterna slåtterblomma och ängsskallra. På gränsen till väster växer forsythia vilket minner om en tid av gamla odlingar. Området har gott om fåglar med bland annat kärrsångare, rödhake, björktrast, kattuggla och ormvråk.

Stigen leder ut ur skogen och fortsätter mot havet med utsikt mot slätterna och havet. Vid havet är det en kort avstickare för att komma till Löddesnäs fågeltorn där man kan se brun kärrhök, skäggmes, sävsparv, beckasiner och om man har tur, en skymt av den skygga vattenrallen som springer runt i vassen.

Du följer en promenadstig längs havet till Bjärreds saltsjöbad och Långa bryggan. Havet är långgrunt och rikt på ålgräsängar. Den gamla parken vid Bjärreds saltsjöbad är uppvuxen och har bokskogskaraktär, här finns bland annat flera fladdermusarter.

 

Kulturhistoria

Det är väl värt att göra en avstickare till Borgeby slott, som under vikingatiden var en viktig knutpunkt för att kontrollera handel både på vatten och på land. Under 1000-talet fanns en så kallad trelleborg i trä på platsen för det nuvarande slottet. Nuförtiden strävar man mot att omvandla slottet till det kulturella centrum det en gång var. Här finns bland annat samlingar från den siste slottsherren, Ernst Norlinds konstnärskap och slottscafé. På sommaren finns möjlighet att hyra kanot eller fika i det vackra slottscaféet. Leden fortsätter över slätten till Borgeby, historiskt omtalat sedan medeltiden. Den gamla byn låg vid slottet och kyrkan, men vid det laga skiftet 1859-60 flyttades byn till sitt nuvarande läge vid västkustvägen.

Utanför Löddeåns mynning finns resterna av en vikingatida hamnanläggning, som vid lågvatten sticker upp ovan ytan som en rad stenar.

Den sista delen av etappen går förbi villor som vittnar om Bjärreds tid som sommarort för välbeställda lundabor. Bjärreds saltsjöbad var ett populärt utflyktsmål kring förra sekelskiftet, med kallbadhus, tennisbanor, badhotell och restaurang. Det nuvarande kallbadhuset stod klart 2004, längst ut på den 574 meter långa träbryggan, som är Skånes längsta. 

 

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus