Etapp 2: Farhult-Skäret

Promenadvägar leder dig över fågelrika strandängar och smala kustvägar presenterar ena fiskeläget efter det andra. Historien berättar om stenåldersjakt och en gåsapåg med stjärnstatus.

Höstfärgerna är intensiva i den vindpinade strandskogen norr om Rekekroken.<br />
                  Foto: Johan HammarVåtmarkerna och Farhultsåns mynning bjuder på ett väldigt rikt fågelliv.<br />
                  Foto: Johan HammarTunneberga Gästis bjuder på välbehövlig vila och god mat.<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Promenadvägar leder dig över fågelrika strandängar och smala kustvägar presenterar ena fiskeläget efter det andra. Historien berättar om stenåldersjakt och en gåsapåg med stjärnstatus.

Natur

Etappen ingår i Kullaleden.

På lättgångna promenadvägar går du över de fågelrika strandängarna kring Görslövsån. Vidare förbi badplatsen Revet med utsikt och backsippor i tusental.

Följ smala kustvägar genom yngre fiskelägen och slingrande stigar över fäladsmark. Stigningen upp mot Kullaberg börjar och det 1 700 miljoner år gamla urberget går i dagen ibland. Från Bökebäck har du utsikt över vida klapperstensfält och det blånande havet.

Kulturhistoria

På den sandiga marken kring Görslövsån trampar du över gammal havsbotten, Kullasundet. Sundet sträckte sig från Jonstorp till Höganäs och Kullaberg var en bergig ö i Kattegatt. Näset, där Jonstorp ligger idag, var en ypperlig plats för fiske och säljakt under stenåldern och tusentals fynd från den tiden har grävts fram.

Jonstorp och Rekekroken var hemvist för den skönsjungande skåningen Edvard Persson. Det var här han drog sig tillbaka, filosoferade och matade svanar. Efter kassasuccéer som "Kalle på Spången", "Söder om landsvägen" och sånger som "Jag är en liten gåsapåg från Skåne"

Vid hamnen i Svanshall får du en dos fiskehistoria. Här finns tjärkokaren där fiskegarn tjärades, "stejlebacken" där de torkades och ett litet sjöfartsmuseum som visar ett axplock ur sjökapteners skattgömmor.

Stenbrotten avlöser varandra under vandringen. Öster om Svanshall bröts kalksten, senare sågades det isblock i brottet och på 1940-talet spelades det rafflande bandymatcher här. Västerut ett stenbrott där urberget förvandlades till makadam mellan 1930- och 1960-talet.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus