Etapp 5: Strandbaden-Domsten

Strandpromenader tar dig förbi knotiga tallskogar, en krukmakarstad och charmiga fiskelägen. Där emellan finner du kusthedar där vinden lastat sanden i dyner och växligheten är minst sagt speciell.

Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Strandpromenader tar dig förbi knotiga tallskogar, en krukmakarstad och charmiga fiskelägen. Där emellan finner du kusthedar där vinden lastat sanden i dyner och växligheten är minst sagt speciell.

Natur

Etappen ingår i Kullaleden.

Följ gångbanan längs badstranden förbi knotiga bergtallar. Vandra vidare genom krukmakarstaden Höganäs och passera småbåtshamn och bad. Under dig finns ett tunt men milslångt lager med stenkol. En svindlande tanke att detta var sumpskog med ormbunkar, ginkoträd och dinosaurier för 200 miljoner år sedan. I gruvgångarna har man hittat mängder med fotspår från den perioden.

Söder om staden väntar strandvandring genom små fäladsmarker och fiskelägen. Vid Lerberget passerar du mjuka sanddyner och backsippor i tusental. Här växer också annorlunda växter som hedblomster och martorn.

När du passerat Viken finner du en bäck med fackelblomster och den sällsynta jättefräken.  Stöter du på vallar som löper parallellt med kusten är du ett forntida hav på spåret. Den gamla strandlinjen kallas Littorinavallen och svallades här för 4 000 till 7 000 år sedan.

Kulturhistoria

Etappens första kulturlämning snubblar du över på lägerplatsen. Stensträngen dök upp när det gjordes plats åt vindskyddet och utvisar sockengränsen. Strandbadsskogen anlades under 1800-talet av godsherren på Krapperup. Tallarna planterades för att stoppa sandflykten och skydda gårdarna Lovisefred och Nyrup inåt land.

När rälsen till den exklusiva badorten Mölle rullades ut 1910 byggdes också järnvägsstationen Strandbaden. Området blev höganäsbornas stora sommarnöje och öster om dig ligger sommarvillorna på rad.

Höganäs är välkänt för sin keramik men sprunget ur ett fiskeläge och gruvsamhälle. Kilometerlånga gruvgångar i underjorden och kvarlämnade slagghögar berättar om brytningen mellan 1797 och 1961.

Viken är fiskeläget med karaktär! Byn var ansenlig med ett fyrtiotal gårdar redan på 1570-talet. I södra delen kliver du in i den äldre bykärnan med fiskestugor, kaptensgårdar och torkplatser för nät. Här hittar du också berghällar översållade av sliprännor från stenåldern.

De fälader och hedar du passerar är rester efter betesmarken Kulla fälad.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus