Etapp 7: Helsingborg-Rydebäck

Etappen följer landborgsplatån genom Helsingborg. På mindre vägar och promenader går du genom centrum med sin unika kulturmiljö. Cykelvägar leder dig vidare till strand och äng, bland annat genom Ramlösa brunnspark.

Kärnan med utsikt över Stortorget och de centrala delarna av Helsingborg<br />
                  Foto: Johan HammarDet finns gott om matställen längs vägen<br />
                  Foto: Johan HammarBadbrygga i Rydebäck<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Etappen följer landborgsplatån genom Helsingborg. På mindre vägar och promenader går du genom centrum med sin unika kulturmiljö. Cykelvägar leder dig vidare till strand och äng, bland annat genom Ramlösa brunnspark.

Natur

Vandra från Kärnan och genom Slottshagen, en sekelskiftespark med exotiska träd och utsikt över Öresund. På gång- och cykelväg går du förbi Möllebacken och genom parken vid Konsul Perssons villa. Här växer stor nunneört i mängd.

Längs vägar når du ravinen Jordbodalen. Följ bäcken med flera små broar och vattenfall och fortsätt på gång- och cykelvägar mot Ramlösa brunnspark. Här vandrar du genom ytterligare en ravin med skogspark och bäck. Ett stycke söderut passerar du Ättekullas ängar, hagar och skog med vitsippor och liljekonvalj. Du tar dig vidare ner i Rååns djupa dalgång och kan otanisera bland ovanliga växter, fiskar och djur. Ån är, ur geologiskt perspektiv, väldigt ung. Den fann sin väg när inlandsisen lämnade Skåne och Glumslövs sandiga backar lagt sig i dess väg.

Staden glesnar och strax ligger Örby ängar vid dina fötter, långsträckt sandstrand och artrik sandhed. Här finns över 400 växter, 300 svampar och många fåglar och insekter.

Kulturhistoria

Borgtornet Kärnan började byggas på 1310-talet och var en del av en större befästning. Runt tornet fanns mantelmur, ringmur och vallgrav.

Helsingborg är rik på intressanta byggnader, där 1600-1700-talshusen Jacob Hansens, Henchelska gården och Gamlegård är några.I parken vid Konsul Perssons villa hittar du en kaffegrotta, en berså avgränsad med en stenmur. Kaffegrottor var tidigare vanliga över hela landborgssluttningen.

Helsingborgs Mariakyrka byggdes på 1400-talet men sandstensblocken vid sockeln avslöjar att här funnits en kyrka redan på 1100-talet.
I Ramlösa brunnspark finns vackra byggnader från den tid societeten drack hälsovatten. Provinsialläkaren beskrev källan som "en sannskyldig gudagåva" och invigde brunnsdrickningen 1707. Tidigare var Ramlösaskogen tillhåll för rövare.

Vid Ättekulla passerar du gravhögar från brons- och järnåldern.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus