Etapp 9: Landskrona – Järavallen

Cykelvägar tar dig genom lummig stad och över öppet landskap, vidare på skogsvägar genom Saxtorpsskogen och in i Järavallens strövområde. Citadellet i Landskrona är väl värt ett besök.

Fullmåne över Citadellet i Landskrona<br />
                  Foto: Johan HammarJäravallens strövområde<br />
                  Foto: Johan Hammar
Visa fler bilder
Karta >

Cykelvägar tar dig genom lummig stad och över öppet landskap, vidare på skogsvägar genom Saxtorpsskogen och in i Järavallens strövområde. Citadellet i Landskrona är väl värt ett besök.

Natur

På cykelvägar och gator går du genom den lummiga stadskärnan i Landskrona och ut mot det öppna odlingslandskapet. Håll utkik efter den vita ön Gipsön, gjord av biproduktgips från konstgödselfabriken.

Avvik från leden och ta en tur till ön Ven. Utsikten blir din ständige följeslagare och backafall, rosenmalva och nästan helt bilfria vägar är öns signum. Vid Saxån finns betade ängar med salttåliga växter som strandaster, saltört och strandmalört. Området har extremt gott om fåglar och i ån finns jätteabborrar. Ån är längre än man kan ana, åfåran fortsätter 5-6 km ut i Öresund.

Fortsätt genom Häljarp och på skogsvägar genom Saxtorpskogen. Här hittar du blåbär, lingon och hedblomster. I anlagda dammar finns den sällsynta lökgrodan. Etappen slutar i strövområdet Järavallen. Här finns betesmark, tallskog, sjöar och utsikt över Öresund. Namnet har det fått efter den strandvall som löper längs kusten, och som skapades för 4000-7000 år sedan.

Kulturhistoria

Landets krona - Erik av Pommern, kung över Danmark-Norge-Sverige, hade stora planer när han 1413 gav fiskeläget Södra Säby stadsrättigheter och det nya namnet Landskrona. Det goda läget krävde bra försvar, vilket syns tydligt när du vandrar genom staden. Uppställda kanoner, jordvallar, vallgravar och fästningen Citadellet. En konstgjord ö med fort gav skydd åt hamnen.

Nedanför vallarna finns Sveriges äldsta koloniområde, från 1800-talets slut. De första odlingslotterna fördelades till arbetskarlar och gesäller på Citadellet. Lotterna blev populära och de vid inre vallgraven intogs snabbt av stadens borgare.

Saxtorpsskogen är Landskronas största skog och planterades som skyddsskog för att hindra flygsanden. Här finns rester efter en hägnad av tång, då det varken fanns virke eller sten att bygga med.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus