Mer än 100 mil underbar natur väntar dig

Skåneledens fem delleder ger dig en chans att uppleva Skånes omväxlande natur och rika kulturutbud. Välj bland 89 etapper och ge dig ut i det skånska landskapet - över dagen eller kanske för en längre vandring.
DelledEtappAvvikelseKoordinater
Kust-kustleden6Passera genom Trollabadets entré under öppettid om övriga grindar är stängda I området. Som vandrare behöver du ej betala...
Kust-kustleden16170530 Vattnet vid lägerplats Knösen är otjänligt
Kust-kustleden16170807 Ledomdragning mellan Knösen och Båstad genom Kattvik. Nya markeringar finns i fält.
Nord-sydleden3171017 Hässleholms kommun arbetar för närvarande med att iordningställa ny Skåneled i fält, från centrum via Finjasjöleden, Hovdala och vidare upp på Göingeåsen för att därefter sluta cirkeln vid centrum.
Nord-sydleden3A171017 Hässleholms kommun arbetar för närvarande med att iordningställa ny Skåneled i fält, från centrum via Finjasjöleden, Hovdala och vidare upp på Göingeåsen för att därefter sluta cirkeln vid centrum.
Nord-sydleden4171017 Hässleholms kommun arbetar för närvarande med att iordningställa ny Skåneled i fält, från centrum via Finjasjöleden, Hovdala och vidare upp på Göingeåsen för att därefter sluta cirkeln vid centrum.
Nord-sydleden5OBS 120917: Hässleholms kommun avvecklar lägerplats Rännarehusen m omedelbar verkan. Alternativ väg Hässleholmsgården-Lillsjödal, om du tycker att det blir för långt mellan lägerplatserna, går via Sjörröd-Hovdala-Brönnestad (ca 5 km kortare).
Nord-sydleden5171017 Hässleholms kommun arbetar för närvarande med att iordningställa ny Skåneled i fält, från centrum via Finjasjöleden, Hovdala och vidare upp på Göingeåsen för att därefter sluta cirkeln vid centrum.
Nord-sydleden9170421: Skogsarbete kan förekomma inom Fulltofta strövområde.
Nord-sydleden9A170421: Skogsarbete kan förekomma inom Fulltofta strövområde.
Nord-sydleden10170919: Blöta och igenväxta partier finns i och runt Piledalen. Kommunen tar hand om det så fort som möjligt.
Nord-sydleden13Mellan Knivsåsen busshållplats och Knivsåsen stenbrott går leden på privat väg. Gå genom grinden och stäng efter dig!
Nord-sydleden20170524: Toaletten vid lägerplats Blentarp/Simontorp är vandaliserad. Närmaste toalett finns vid idrottsplatsen I Blentarp.
Ås-åsleden2Pga uppsagda markägaravtal kommer en mindre sträcka av etappen söder om grustaget vid Nybo lämnas omarkerad i fält. Navigera efter karta på allemansrättsliga grunder.
Ås-åsleden4Vid Korsskär skall du lämna Skåneleden och följa blå led mot Liagården om du vill nå fram till lägerplatsen.
Ås-åsleden4Liagården är stängd för rivning. Söderåsens nationalpark har utökat tältytan i anslutning till vindskyddet. Vatten, toa och sopsortering finns kvar som tidigare.
Ås-åsleden10170421: Skogsarbete kan förekomma inom Fulltofta strövområde.
Ås-åsleden12170317: Permanent ledomdragning vid Abullaberga, följ nya markeringar I fält.
Österlenleden2Skåneleden passerar runt om Kabusa skjutfält oavsett vad gammalt kartmaterial meddelar.
Österlenleden3Följ stigarna ovanför stranden om du vandrar med hund mellan Mälarhusen-Spraggehusen (hundförbud på badstranden 0601-0831).
Österlenleden4Tryckt papperskarta (fr 2012) stämmer ej avs etapp 4 och 5. Leden omdragen Skillinge-Brantevik och Vik-Stenshuvud. De nya lägerplatserna Kyhls strandbad och Kivik saknas på kartan. Följ orange markeringar i fält och använd våra digitala kartor när du planerar din vandring.
Österlenleden5Tryckt papperskarta (fr 2012) stämmer ej avs etapp 4 och 5. Leden omdragen Skillinge-Brantevik och Vik-Stenshuvud. De nya lägerplatserna Kyhls strandbad och Kivik saknas på kartan. Följ orange markeringar i fält och använd våra digitala kartor när du planerar din vandring.
Österlenleden7170920: Ingen ved vid Alunbruket/Verkasjön pga vedstölder
Österlenleden7A170928: Tillfällig ledomdragning vid Alunbruket pga renoveringsarbete på bron.
Österlenleden7A170920: Ingen ved vid Alunbruket/Verkasjön pga vedstölder
Österlenleden8170920: Ingen ved vid Alunbruket/Verkasjön pga vedstölder
Österlenleden11Leden är under ommärkning och saknar bitvis markering.
Öresundsleden3Det är endast på ett begränsat utrymme vid Josefinelusts lägerplats som tältning är tillåten. I naturreservat, som täcker stora delar av kustlinjen, är det annars normalt förbjudet att tälta.
Öresundsleden3Ytterligare ett mindre vindskydd finns tillgängligt i Kullabergsområdet, bakom toaletten vid stora parkeringen innan fyren.
Öresundsleden4Det är endast på ett begränsat utrymme vid Josefinelusts lägerplats som tältning är tillåten. I naturreservat, som täcker stora delar av kustlinjen, är det annars normalt förbjudet att tälta.
Öresundsleden4Ytterligare ett mindre vindskydd finns tillgängligt i Kullabergsområdet, bakom toaletten vid stora parkeringen innan fyren.
Öresundsleden4Tältning förbjuden vid lägerplats Strandbaden. Sommartid finns närliggande campingplats.
Öresundsleden4170710: betesmarken mellan Mölle och Vattenmöllan är avstängd för vandrare. Välj att följa banvallen istället.
Öresundsleden5Tältning förbjuden vid lägerplats Strandbaden. Sommartid finns närliggande campingplats.
Öresundsleden6170607: Grävarbeten söder om Laröd kan innebära tillfälliga ledomdragningar I området.
Öresundsleden7170421: Byggarbete vid Lasarettet i Helsingborg kräver att du lämnar markerad led ett kortare stycke.
Öresundsleden8161114: någon har eldat upp vindskyddet vid Rydebäck!
Öresundsleden14170904: Den del av etappen som går i Malmö kommun, mellan Bulltofta och Sege å, står färdig inom kort.
Öresundsleden20Orange ledmarkering i riktning Vellinge kan förekomma i fält, denna del av leden är ej invigd ännu och bör undvikas.