Om oss

Region Skåne är huvudman för Skåneleden och ansvarar för bland annat utvecklingsfrågor och marknadsföring av Skåneleden. Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för förvaltning av leden på uppdrag av Region Skåne. Kommunerna ansvarar för alla skötselfrågor.

Skåneleden går till stor del på privatägd mark. Över 1000 markägare har ställt sin mark till förfogande för vandrare. Tecknade avtal finns mellan markägarna och berörda kommuner. Respektive kommun har det praktiska ansvaret för skötsel av leden inom sin kommun och har också kontakterna med markägare. Kommunerna har valt olika modeller för att sköta leden - ibland i egen regi och ibland via olika föreningar.