Torna Hällestad-Knivsåsen via Skryllegården

Skrylleområdet öster om Lund bjuder på sköna vyer över Vombsänkan och varierande skogsmiljöer. Du vandrar utmed bokskogsbeklädda åsar och förbi skruvade vresbokar. Vid Skryllegården finns en restaurang och det gamla stenbrottet vid Knivsåsen lockar till ett dopp i det klara vattnet.

Stenbrottet vid Knivsåsen<br />
                  Foto: Kenneth JoelssonVresbokar<br />
                  Foto: Kenneth JoelssonNaturrum Skrylle<br />
                  Foto: Naturrum Skrylle
Visa fler bilder
Karta >

Skrylleområdet öster om Lund bjuder på sköna vyer över Vombsänkan och varierande skogsmiljöer. Du vandrar utmed bokskogsbeklädda åsar och förbi skruvade vresbokar. Vid Skryllegården finns en restaurang och det gamla stenbrottet vid Knivsåsen lockar till ett dopp i det klara vattnet.

Torna Hällestad, där vandringen startar, når du lätt med buss. Tänk bara på att förbeställa anslutning från Dalby om du åker på helgen. Spana in kyrkan med sina inmurade runstenar eller proviantera i den lokala matbutiken innan du påbörjar din vandring.

Följ Skåneleden västerut utmed den gamla banvallen. Här rullade persontåg mellan Dalby och Bjärsjölagård under järnvägens storhetstid. Stridvagnstransporterna till regementet på Revingehed räddade banan kvar till början av 1980-talet, men numera är det alltså apostlahästarna som gäller. 

Strax lämnar du banvallen och vänder norrut in på Skåneledens etapp 13A mot Skryllegården. Du kommer nu in i Prästaskogens naturreservat och tar dig uppför en iögonfallande rullstensås. Utsikten mot Revingefältet i öster imponerar innan stigen du följer tar dig vidare ner i en tät lövskog.

Efter ett tag kliver du in i Trollskogen med sina berömda vresbokar. Denna förvridna mutant fascinerar när den sträcker sig efter passerande vandrare. Intill skjutbanan finns en torrtoalett om du är i behov av en sådan.

I takt med att du närmar dig Skryllegården blir granskogen vanligare och du kan ibland bli omsprungen av terränglöpare på motionsspåret. Väl framme vid Skryllegården finns motionsgård, restaurangen och ett Naturum med utställning..

Någon kilometer senare lämnar du skogen och motionsspåren bakom dig och passerar genom rester av fäladsmark. Enebuskarna sprider ut sig och vittnar om ett landskap som tidigare kännetecknade stora delar av Romeleåsen. Det betas fortfarande, om än inte tillräckligt för att hindra igenväxning. Var uppmärksam på betesdjuren när du passerar, speciellt om du har hund med dig!

De orangefärgade markeringarna leder dig vidare genom högstammig bokskog. Du passerar det gamla stenbrottet vid Knivsåsen som lockar till bad soliga sommardagar. Man behöver inte nödvändigtvis vara en våghalsad klippdykare för att lossa på kängorna och hoppa i, vattnet brukar vara klart och inbjudande. När du är färdig och avnjutit en sista vy över Vombsänkan, korsar du asfaltsvägen och fortsätter följa Skåneleden söderut. Strax når du Skånetrafikens hållplats Knivsåsen med goda förbindelser även på helgen.

Etapper

13 Krankesjön-Väderkullen

SL 2: Nord-sydleden – Etapp 13 , 14 km

På en gammal banvall passerar du det flacka Revingefältet. Söderut bestigs ett system av rullstensåsar....
13 Krankesjön-Väderkullen

13A Skrylleslingan

SL 2: Nord-sydleden – Etapp 13A , 15 km

Leden följer stigar genom det flitigt använda rekreationsområdet Skrylle med motionsgård, naturum och...
13A Skrylleslingan