Rolsberga-Harlösa via Rövarekulan

Här har du en varierad vandring där små lättgångna vägar varvas med krokiga stigar, slätt- och skogsvyer och nedgångar i ljuvliga dalgångar. En av dem är Rövarekulan, en plats som snarare bjuder sinnena på dans – än att röva.

Harlösa kyrka<br />
                  Foto: Kenneth JoelssonHjularöd slott<br />
                  Foto: Kenneth Joelsson
Visa fler bilder
Karta >

Här har du en varierad vandring där små lättgångna vägar varvas med krokiga stigar, slätt- och skogsvyer och nedgångar i ljuvliga dalgångar. En av dem är Rövarekulan, en plats som snarare bjuder sinnena på dans – än att röva.

Det här äventyret startar vid Rolsberga, där det finns busshållplats och parkering. Följ en mindre väg som går parallellt med E22 österut, över ån och genom den lilla byn. Vid utkanten av Rolsberga väntar Skåneledens orange markeringar, sväng söderut och börja följa leden.

Vid vägens ände påbörjar du nedstigningen mot Rövarekulan. Gör en djupdykning i dalgången för den har mycket att berätta. Från tillkomsten av 400 milj. år gammal lerskiffer, till naturälskande grevar och 1900-talets dansbana och tivoli. Den imponerande bron över Bråån lär du inte missa, men håll utkik efter ovanliga fåglar, musslor och snäckor. Och de närmare 400 arterna av frö- och ormbunksväxter som finns här. Skåneledens lägerplats med vindskydd, eldstad och toalett finns i början av området.

Väl uppe ur Rövarekulan breder slätten ut sig och du vandrar på mindre vägar förbi åkrar och ängar. Vid Löberöd kan du proviantera eller få maten serverad, och några kilometer längre fram väntar ännu en lägerplats med vindskydd, eldstad och toalett att rasta på. Här finns också en rickepump med vatten, men det bör kokas innan du dricker.

Vid Hjularöd har terrängen veckat sig på ett tilltalande sätt och du följer stigar över naturens olika krumbukter, genom skogsdungar och beteshagar. Här finns mer lerskiffer och ett sagolikt slott, känt från SVT:s julkalender "Mysteriet på Greveholm" (1996). Slottet är privatägt så du får spana på håll. Missa inte heller en Skånes äldsta stenvalvbroar när du lämnar godsets domäner.

Nu står du inför sluttningen mot Vombsänkan och utsikten får tala sitt språk. Vägen kantas av kulturhistoria med ett välbevarat donationshus, en omdanad medeltidskyrka och spåren efter det en gång så viktiga stationssamhället  - med tåglinjer i inte mindre än fem riktningar. Idag har tågen i Harlösa ersatts med buss sedan länge, hållplatsen ligger dock intill den vackra stationsbyggnaden i jugendstil från 1906 som idag fungerar som bibliotek och bostäder. Byn hyser både pizzeria och livsmedelsbutik men tag i beaktning att busstrafiken härifrån är sparsam.

Etapper

10 Hörby Ringsjöstrand-Rövarekulan

SL 2: Nord-sydleden – Etapp 10 , 13 km

På cykelväg och stigar går du längs Skånes näst största sjö, i kanten på Pinedalens behag och förbi...
10 Hörby Ringsjöstrand-Rövarekulan

11 Rövarekulan-Höghult

SL 2: Nord-sydleden – Etapp 11 , 9 km

Etappen följer mestadels bil- och markvägar genom ett öppet odlingslandskap. I norr gör leden en...
11 Rövarekulan-Höghult

12 Höghult-Krankesjön

SL 2: Nord-sydleden – Etapp 12 , 11 km

På mindre vägar, en nedlagd banvall och ett stycke stig passerar du små skogsmiljöer och den öppna åker-...
12 Höghult-Krankesjön