På Skåneled och Backaled runt Brösarp

Rundvandringen från Brösarp via Vantalängan och Backaleden tillbaka till Brösarp bjuder på vackra vyer från Brösarps norra backar, vilsamma partier genom lövskog, och nära kontakt med sprittande vattendrag.

Verkeån<br />
                  Foto: Johan HammarBöljande landskap vid Brösarps backar<br />
                  Foto: Mickael TannusUtsiktsmöjligheter vid Brösarps backar<br />
                  Foto: Mickael Tannus
Visa fler bilder
Karta >

Rundvandringen från Brösarp via Vantalängan och Backaleden tillbaka till Brösarp bjuder på vackra vyer från Brösarps norra backar, vilsamma partier genom lövskog, och nära kontakt med sprittande vattendrag.

Hoppa av regionbuss SkåneExpressen 3 eller 4 vid hållplats Brösarp Torparebron, korsa försiktigt väg 19 - om du kommer söderifrån - och gå nordväst mot den stora parkeringsplatsen. Skåneleden delar sig här åt två håll men längst in på parkeringen ska du följa markeringarna mot väster.

När du kommit ut på leden passerar du en skogsdunge, korsar vägen mot Norra Björstorp och klättrar över en stätta innan du närmar dig Brösarps norra backar - kanske inte lika berömda som de södra men minst lika vackra. Nu ser du ut över Brösarps samhälle i söder och backarna i norr.

Vandringen över det kulliga och sandiga hedlandskapet är en njutning om än med ganska höga stigningar här och var. Backarna korsas av djurstigar, sommartid betar boskap här och du kan känna doften av blommor som sandnejlika, mandelblom och backtimjan. Backarna ingår i naturreservatet Verkeåns dalgång, du rör dig delvis nära den porlande ån och korsar små bäckar här och var.

På 70-talet fanns planer på att bygga en nöjespark med camping, plastskidbacke och stugby på området - något som sägs ha inspirerat Hasse och Tage till filmen "Äppelkriget". Vid inspelningen av "Bröderna Lejonhjärta" från 1977 fick platsen föreställa Nangijala och draken Katla lär ha satt eld på backarnas enbuskar.

När du lämnat Brösarps norra backar övergår leden i en grusvägsvandring tills du efter en vägövergång närmar dig Vantalängan. Du går förbi en parkeringsplats innan du kommer fram till själva raststugan - en gammal lada från 1800-talet. Den grå byggnaden har sitt namn efter en man från Vantaröd, kallad Vanten, som använde den som bostad fram till förra sekelskiftet.

Det är gott om tältutrymme på den vidsträckta platsen vid ladan och här finns flera grillar. Vatten finns normalt i rickepumpen men du bör koka det innan du dricker det. Chilla en stund i samband med lunchintaget här!

Efter Vantalängan går du in i skogen när du passerat pumpen, lämnar Skåneledens orange markeringar och svänger söderut mot den gulmarkerade Backaleden. Du passerar bron över den svallande Verkeån, var uppmärksam här - gå mot öster och Brösarp och inte mot sydväst och Hallamölla. Nu vandrar du genom öppen lövskog och förbi ett fält innan leden börjar gå uppåt.

En liten bit går du på skogsväg förbi stora gamla mossbeklädda lövträd och sommarstugor innan du passerar Linget - en festplats från 1950-talet med skjutbana och fotbollsplan som drevs fram till 1975. Nöjesplatsen var till en början mycket enkel, de nöjeslystna dansade direkt på gräset och spelemannen stod under ett tygstycke invid en stor ek.

Efter att du korsat Brunnsviksbäcken lämnar leden grusvägen och vänder söderut in i skogen. Du går förbi höga bokträd med mossbelupna rötter i ett spännande, kuperat och rofyllt landskap. Leden följer den glatt porlande bäcken, du passerar en rastplats och ett mindre stenblock innan du kommer fram till källan Tockabjär.

Namnet är en kombination av orden tocka och bjär som kan stå för sänka i berget, alternativt att en skogsfågeltupp hållit till här. Tockabjär är en kallvattenkälla med grundvattenutflöde. Ta en paus och utforska platsen - själva källsprånget ligger en bit upp i terrängen efter att du gått över en liten spång.

Efter källan går leden tätt intill bäcken en bit och det gäller att vandra lite försiktigt, speciellt om det är blött ute. Efter en stund övergår vandringen till skogsväg och du passerar ett kalhygge. Nu närmar du dig väg 19, korsa den (håll dig gärna nere i dikeskanten under passagen längs med väg 19 då trafiken kan vara intensiv) och vik sedan av in på Brunnsviksvägen. Nu är du snart i Brösarp med allt vad byn erbjuder. Härifrån kan du ta dig ner till Brösarps bussterminal. 

Etapper

6 Kivik-Vantalängan

SL 4: Österlenleden – Etapp 6 , 15 km

Mjuk strand och horisont att vila ögonen på utmärker etappen. Du tar dig fram på stigar och småvägar, över...
6 Kivik-Vantalängan