Frågor och svar

Photo: Apelöga

Här hittar du vanliga frågor och svar om Skåneleden.

Finns det vatten utmed leden?

Vatten finns tillgängligt på många platser längs leden. Dels är det naturliga källor, men även separata pumpar. Ibland är det privatpersoner som låtit oss koppla på en tapp för dig som vandrar. Platser med tillgängligt vatten som markerats på de tryckta Skåneledskartorna genomgår provtagning för att säkerställa att kvalitén är god. Ibland kan proverna, som tas av respektive kommun, påvisa att vattnet bör kokas innan förtäring. Information om detta skall då framgå på platsen.

Det visar sig att kvalitén ofta blir sämre längre in på vandringssäsongen. En orsak till detta är att diskvatten från rengjorda kokkärl rinner ner i brunnen och förorenar den. Tänk därför på att diska en bit ifrån den plats där du tar vattnet. Vatten finns tillgängligt den frostfria delen av året, när det sedan börjar dra ihop sig till köldgrader stängs de flesta platserna av för att inte utrustningen skall frysa sönder.

Hur långt vandrar jag på en timme?

Räkna med att du går ca 4 km i timmen på en låglandsled som Skåneleden.

Får man cykla och rida på Skåneleden?

Stigar, blöt och känslig mark skadas lätt av sprättande hästhovar och cykeldäck. På Skåneleden rekommenderar vi att du avstår från cykling och ridning. Skåneleden vill vara tydliga med att vi inte med Skåneleden som avsändare kan säga att cykling och ridning är tillåtet eftersom det inte ingår i de avtal som slutits med markägarna. Allemansrätten gäller inte kanaliserade, avtalade företeelser. Du kan inte i eventuell konflikt med markägare hävda att du får cykla/rida på Skåneleden med hänvisning till Region Skåne.

Läs mer om Allemansrätten.

Hur svår är den sträckan jag vill gå?

Skåneledens samtliga etapper är graderade enligt följande:

Grön/Mycket lätt: Jämn terräng med fast underlag, hela etappen är framkomlig med rullstol.

Blå/Lätt: Varierande terräng, mer än 50 % av etappen går på asfalt- eller grusväg.

Röd/Medel: Varierande terräng, mer än 50 % av etappen går på naturstig.

Svart/Utmanande: Kuperad terräng, branta partier på naturstig förekommer.  

Ledgraderingen för SL5 Öresund har bytts ut mot tre kategorier. I takt med att kartorna förnyas så kommer hela Skåneleden få ny gradering enligt nedan:

Utmanande vandring: Varierat underlag, tydlig höjdskillnad kan förekomma.

Delvis utmanande vandring: Varierat underlag, viss höjdskillnad kan förekomma.

Lätt vandring: Jämnt underlag, marginell höjdskillnad kan förekomma.

Finns det etapper som är rullstolsanpassade?

För dig som sitter i rullstol finns många alternativ att komma ut i naturen på exempelvis de strövområden som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. För mer information läs här. Uppe i Kullaberg finns också 30km markerad rullstolsled, läs mer här. I våra tryckta kartor finns också rullstolsanpassade leder utmarkerade.

Vad finns på en lägerplats som tillhör Skåneleden?

Normalt finns ett vindskydd, en torrtoalett, eldstad, ved, soptunna, vatten och en informationstavla. Kontrollera vilken status som gäller för din sträcka under respektive etapp på vår webbplats innan du åker iväg på din vandring.  

Varför finns det ingen ved vid vissa lägerplatser?

Normalt skall det finnas ved vid samtliga lägerplatser. Tyvärr förekommer det att den utlagda veden blir stulen, vilket är en anledning till att ved ibland saknas. Den ojämna förbrukningen och det faktum att det ibland eldas lite väl friskt är en annan. Du kan som besökare alltså inte utgå från att det alltid finns ved vid lägerplatsen just vid den tidpunkten då du själv skall övernatta.

Kan jag räkna med att få plats i vindskydden vid lägerplatserna?

Nej. Oftast finns där bara ett vindskydd vid Skåneledens lägerplatser med plats för 6-8 personer. Dessa går inte att boka. Särskilt under högsäsong rekommenderas du att bära med dig ett tält ifall du vill sova ute. 

Kan jag boka lägerplats eller vindskydd i förväg?

Nej. Inga av våra lägerplatser eller vindskydd går att boka i förväg. Här är det först till kvarn som gäller.

Får jag sätta upp mitt tält var jag vill?

Du får tälta något enstaka dygn i naturen enligt allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält måste du be markägaren om lov. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus. OBS: i nationalparker och naturreservat råder ofta övernattningsförbud.

Kom ihåg att ta med dig sopor och avfall. Gräv hål en bra bit bort från led, vattendrag och tältplats när du ska gå på toaletten och täck sedan över. Använd nedbrytningsbart diskmedel och diska inte för nära vattendrag. 

Oftast är det möjligt att slå upp sitt tält i anslutning till de iordningställda lägerplatser som finns längs leden, med närhet till toalett, soptunna och dricksvatten.

Läs mer om Allemansrätten.

Kan jag ta hunden med mig på vandringen?

Hunden är ett bra sällskap under en vandring. Tänk bara på att följa Naturvårdsverkets riktlinjer om att hunden ska hållas i koppel under perioden 1 mars - 20 augusti. Detta för att skydda de vilda djuren och deras ungar. Även under andra perioder av året ska hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att jaga vilt. Visa också hänsyn mot andra människor utmed ledsystemet, tänk på att många är rädda för hundar. Vid passage genom hagmark rekommenderas största försiktighet. Kor och hästar är ofta nyfikna på hundar och kan då bli närgångna. Ibland, särskilt om kalvar eller föl finns med i flocken, kan denna nyfikenhet övergå i ett aggressivt beteende. Håll ett rejält avstånd! Utmed framförallt vissa kuststräckor förekommer det att leden passerar över stängsel med hjälp av höga stättor. Dessa kan vara mycket svårpasserade för en del hundar.

Kan man vandra på Skåneleden under jakten?

Från den 1 oktober är jakten i full gång i de skånska skogarna. Både under älgjakten och rådjursjakten använder man sig av hundar. Det är av största vikt att man som gäst på annans mark visar hänsyn till jägarna och deras arbetande hundar. Stör aldrig en drivande jakthund. Ta heller inte hand om en jakthund - den hittar hem! De första veckorna på jakten är de intensivaste men de finns de som jagar aktivt januari ut. För att inte störa jakten i onödan rekommenderas att bara använda de lägerplatser som är anordnade längs med leden för övernattning. Dessa hittar du i de tryckta Skåneledskartorna eller under etappbeskrivningarna på vår webbplats. Jakten utgör dock inte någon fara för vandrare på Skåneleden då varje jägare alltid måste vara hundra procent säker på att ingen människa kommer till skada vid avlossat skott.

Var köper jag Skåneledens papperskartor?

Leden finns beskriven i 5 stycken kartor, d v s en karta per delled, i skalan 1:50 000. Kartorna säljs på Skånes turistcenter och hos välsorterade bokhandlare. Du kan också beställa hem kartorna via vår webbplats.

Länk till kartbeställning.

Utmed vilka delar av Skåneleden finns det bra med boendealternativ för mig som vill vandra några dagar i sträck utan att behöva övernatta i vindskydd eller tält?

Längs SL 1 Båstad-Ängelholm via Torekov, SL 3 Skäralid-Ekerödsrasten, SL 4 Ystad-Brösarp via Simrishamn samt SL 5 Jonstorp-Löddeköpinge förekommer riktligt med boende som kan nyttjas för att binda ihop en längre vandring. Se alla boendeanläggningar i kartverktyget.

Skåneleden är anlagd för att vara en vandringsled. Första prioritering är därför alltid målgruppen vandrare längs med leden. Leden är inte anlagd för evenemang, cykellopp, ridning etc. Dock kan det vara så att grunden i evenemanget sammanfaller väl med Skåneledens kärnvärden. Att evenemanget i sig själv lockar fler människor ut i naturen och även marknadsför Skåneleden på ett positivt sätt. I sådana fall kan huvudman, Region Skåne ställa sig bakom arrangemanget och även vara behjälplig i att annonsera/förvarna vandrare via Skåneledens hemsida.

Jag vill arrangera ett evenemang på Skåneleden, hur går jag till väga?

Ta tidigt kontakt med huvudman för Skåneleden, kontaktuppgift hittar du via hemsidan. Efter det kontaktar ni kommunansvarig tjänsteman. Det finns en Skåneledsansvarig i alla berörda kommuner. Vi kan vara behjälpliga i att förmedla dessa kontaktuppgifter till er.

Du måste söka tillstånd av kommunen och alla berörda markägare. Detta då avtal mellan kommun och markägare rörande Skåneleden bara gäller för just vandring.

För evenemang på offentlig plats krävs även polistillstånd. Du kan inte ordna ett evenemang på Skåneleden och hänvisa till allemansrätten.

Om ditt/ert evenemang godkänns skall Skåneledens logo synas med i all kommunikation om evenemanget.

Finns Skåneleden som app?

Nej. Men det finns flera bra appar att ladda hem om du vill navigera dig fram på din vandring. Två exempel där Skåneledens etapper finns med är Topo och Viewranger. Andra appar är Outdooractive och AllTrails.