2,5 miljoner kronor ska göra Skåneleden ännu bättre

Photo: Frits Meyst

Under pandemin har allt fler skåningar sökt sig till Skåneleden vilket ökat belastningen på leden. Detta har i sin tur ställt högre krav på drift, underhåll och utveckling. För att möta det ökande intresset har Regionala utvecklingsnämnden avsatt 2,5 miljoner kronor för kvalitetshöjande åtgärder på Skåneleden.

Upprustningen av leden ska bland annat bestå av:

·        Förbättringar vid befintliga mötes-och lägerplatser. Skapande av nya intressanta mötesplatser som lockar till utevistelse och upptäckarlust i naturen.

·        Ta tillvara regnvatten vid vindskydd där det inte finns naturlig vattentillgång.

·        Fler vattenposter längs med leden för att möta behoven av god och jämn vattentillgång.

·        Ny typ av vedförvaring i samarbete med LTH som ska erbjuda vandraren god tillgång till torr ved samt minimera risken för vedstölder.

·        Vissa etappers ledmarkeringar behöver uppdateras för att gå i linje med kvalitetsstandard och skyltmanual.

·        Förbättringar av spänger, broar och toaletter för ökad trygghet och säkerhet.

·        Fler självstängande grindar

·        Förbättra befintlig sopsortering på mötes-och lägerplatser utmed leden, anpassat efter respektive kommuns sopsorteringssystem.